Nieuws

Duurzame en innovatieve verlichting

De Regio Stedendriehoek heeft het NLI gevraagd een plan op te stellen met duurzame en innovatieve verlichting.

Gemeente Zutphen en Lochem kiezen 6e jaar op rij voor het NLI

Sinds 2012 voert het NLI schouwrondes aan de openbare verlichting uit in de gemeente Zutphen en Lochem.

Aanpassing lichtberekening

Het NLI heeft een lichtberekening van een leverancier aangepast zodat er minder masten konden komen.

Inventarisatie openbare verlichting Stichtse Vecht.

NLI helpt Stichtse Vecht met inrichting OV organisatie

Voor de gemeente Stichtste Vecht heeft het NLI het gehele areaal geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is de waarde van de gehele OVL installatie bepaald.

Pagina's