Nieuws

Het lichtmanagement systeem (LMS) werkt als beheersysteem storingsmeldingen openbare verlichting.

Beheer openbare verlichting kan beter, efficiënter en goedkoper

Veel gemeenten denken dat zij een goede actuele database hebben voor het beheer van hun straatverlichting en openbare verlichting. Maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Vaak blijkt hun database flink vervuild of zijn benodigde gegevens opeens ‘toch niet volledig’.

Openbare straatverlichting anders aanbesteden: lage kosten, hoge kwaliteit

Bij aanbestedingen voor openbare straatverlichting kijken gemeenten vaak eerst naar het soort product of zelfs specifieke merken die zij wensen. Vervolgens doen marktpartijen een aanbieding.

Waarom nóg een beheerssysteem voor de openbare verlichting?

“In LMS werken alle betrokkenen samen in één systeem. Dat is het uitgangspunt. Dat klinkt logisch, maar dat was er dus niet.” Lees het interview met John Vranken, directeur bij NLI.

Duurzame en innovatieve verlichting

De Regio Stedendriehoek heeft het NLI gevraagd een plan op te stellen met duurzame en innovatieve verlichting.

Gemeente Zutphen en Lochem kiezen 6e jaar op rij voor het NLI

Sinds 2012 voert het NLI schouwrondes aan de openbare verlichting uit in de gemeente Zutphen en Lochem.

Aanpassing lichtberekening

Het NLI heeft een lichtberekening van een leverancier aangepast zodat er minder masten konden komen.

Inventarisatie openbare verlichting Stichtse Vecht.

NLI helpt Stichtse Vecht met inrichting OV organisatie

Voor de gemeente Stichtste Vecht heeft het NLI het gehele areaal geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is de waarde van de gehele OVL installatie bepaald.

Pagina's