Contact

Staat daar ook een lichtmast?

Het goed in kaart hebben van de openbare verlichting in een gemeente is essentieel om projectmatige vervangingen efficiënt uit te voeren en meerjarig te kunnen plannen. De ervaring leert dat over de duur van enkele jaren de areaalgegevens niet, of niet goed worden bijgewerkt. Het NLI biedt daarin een welkome uitkomst en kan in afzienbare tijd het areaal weer uiterst zorgvuldig en nauwkeurig in kaart brengen.

scheefstand lichtmast

Weet u welke lichtmasten er in uw gemeente staan?

Onze experts brengen uw assets in de openbare verlichting uiterst bekwaam in kaart en dragen zorg voor een perfect data-overzicht dat direct overgezet kan worden in uw systeem. Hiermee kan vervolgens efficiënt meerjarig gepland worden en komt u niet voor verrassingen te staan van onvoorziene uitgaven. Het biedt u ook de mogelijkheid om het energieverbruik goed in kaart te brengen.

Omdat het NLI deze inventarisaties visueel uitvoert en vervolgens ter plaatsen digitaal vastlegt kan op verschillende manieren deze meting worden vormgegeven. Naast het vastleggen van zaken als locatie, materiaal, masttype, armatuur of leeftijd, kunnen ook beoordeling van defecten, scheefstand, kwaliteit van de coating en dergelijke worden meegenomen. Net al naar gelang de behoefte en wens van de beheerder.

De drie belangrijkste redenen waarom een inventarisatie belangrijk is:

  1. Draagt zorg voor een correcte ‘nulmeting’ waarop een goede meerjarenplanning gemaakt kan worden;

  2. Geeft een eerlijk beeld van de situatie in aanloop naar een aanbesteding of aan het begin van samenwerking met een nieuwe onderhoudsaannemer;

  3. Geeft een goede kwaliteitsbepaling van de werkzaamheden gedaan door de huidige onderhoudsaannemer.

Wilt u meer weten over de werkwijze van het NLI op dit gebied of wilt u gebruik maken van deze dienst bel dan met Niels van ’t Hof op +31 6 46135545 of stuur een e-mail naar Niels@nederlandslicht.nl

Heeft u een vraag?