Contact

Ontwerpdiensten van het NLI

Het Nederlands Licht Instituut (NLI) zorgt voor lichtplannen, lichtvisies, beleidsplannen, lichtarchitectuur, vervangingsbestekken, lichtberekeningen en kabelberekeningen voor openbare verlichting. Hier vindt u meer informatie over deze ontwerpdiensten.

Lichtplannen en lichtberekening

Het NLI is het onafhankelijk adviesbureau voor het opstellen van lichtplannen en het maken van lichtberekeningen in de openbare ruimte. Altijd op basis van gebiedskennis en met oog voor de nieuwste ontwikkelingen op de markt. Dat nemen wij mee in onze adviezen bij de lichtberekening en het opstellen van lichtplannen voor de openbare verlichting.

lees meer

Beleidsplannen opstellen

Het NLI helpt gemeenten bij het opstellen van beleidsplannen voor straatverlichting en openbare verlichting. Wij zorgen voor een gedegen en strak omlijnd beleidsplan met heldere doelen. Onze kracht licht in het schrijven van beleidsplannen met beknopte teksten en degelijke (financiële) onderbouwingen.

lees meer

Kabelberekening

Als adviesbureau voor openbare verlichting maakt het NLI ook kabelberekeningen voor straatverlichting. Dit is een integraal onderdeel van ons complete dienstenpakket voor de openbare verlichting.

lees meer

Bestekken openbare verlichting

Het NLI zorgt voor gemeenten en andere beheerders van openbare verlichting ook voor het opstellen van bestekken. Wij doen dit voor de disciplines Openbare verlichting en voor Verkeersregelinstallaties. Dit kan op verschillende manieren. Door onze kennis en ervaring met opstellen van bestekken voor openbare verlichting kunnen wij op dit gebied ook zeer innovatief zijn. Dat kan grote voordelen opleveren voor u als opdrachtgever.

lees meer

Andere diensten

Beheer

Ons lichtmanagement systeem (LMS) zorgt voor slim en efficiënt beheer & onderhoud. Daarnaast zorgen wij voor inventarisaties, verhalen van schades, onderhoudsbestekken en bijvoorbeeld directievoering na een aanbesteding.

lees meer

Veiligheid

Het NLI helpt de veiligheid van elektrische installaties in de openbare ruimte te waarborgen en organiseren. Dat doen wij met veiligheidskeuringen en hulp en advies bij het invullen van de installatieverantwoordelijkheid (IV-schap).

lees meer

Heeft u een vraag?