Beleidsplannen opstellen

Het NLI helpt gemeenten bij het opstellen van beleidsplannen voor straatverlichting en openbare verlichting. Wij zorgen voor een gedegen en strak omlijnd beleidsplan met heldere doelen. Onze kracht licht daarbij in het schrijven van beleidsplannen met beknopte teksten en degelijke (financiële) onderbouwingen.

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van beleidsplannen voor openbare verlichting.

Uw visie en beleidsplan voor straatverlichting

De eigen visie en uitgangspunten van gemeenten zijn uiteraard leidend voor het maken van beleidsplannen. Wij hebben een eigen keuzematrix ontwikkeld om uw belangrijkste thema’s voor het beleidsplan voor straatverlichting en de openbare ruimte goed helder te krijgen. Hierdoor wordt duidelijk welke kant de gemeente precies op wil met het beleidsplan. Samen met het bestaande beleidsplan en de data over de openbare verlichting leggen wij de basis voor het toekomstige beleidsplan. Deze data kan afkomstig zijn uit ons LMS (lichtmanagement systeem) of uw eigen beheersysteem.

Illustratie uit een beleidsplan voor verlichting van de openbare ruimte.

Maatwerk bij opstellen beleidsplan verlichting openbare ruimte

Het NLI schrijft beleidsplannen voor verlichting van de openbare ruimte uiteraard volgens de bekende kaders en richtlijnen. Naast deze standaard inhoud worden beleidsplannen voor iedere gemeente op maat geschreven. Dat zorgt voor herkenbaarheid en goede afstemming op de eigen visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of circulariteit. Met bestaande data en areaalgegevens bekijken wij hoe vastgestelde doelen behaald kunnen worden, uiteraard met een gedetailleerde onderbouwing. Uiteraard zorgen we ook voor de financiële onderbouwing om de budgetten voor de uitvoering op langere termijn te bepalen.

"Doordat wij alle stappen vergaand onderbouwen, is het beleidsplan ook direct uw beheersplan. Dat hoeft dus niet apart gemaakt te worden."

Met een goed onderbouwd beleidsplan kunnen beheerders hun aandacht direct richten op het maken van een vervangingsplan voor de straatverlichting en openbare verlichting.

Ook ander maatwerk voor de presentatie van beleidsplannen kan het NLI voor u realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van leeftijden-kaarten, lamptype-kaarten, draaitabellen en grafieken.

Het beeldend beleidsplan is sterk in opmars.

Beeldend beleidsplan voor straatverlichting met burgerparticipatie

Papierloos of desnoods papierarm werken, is de norm. Bij het opstellen van beleidsplannen blijkt dat vaak een grote uitdaging. Het beeldend beleidsplan biedt uitkomst en is sterk in opmars, mede door de toenemende burgerparticipatie. Met een beeldend beleidsplan worden belangrijke onderdelen van beleidsplannen verbeeld met visualisaties van de toekomst. Het NLI kan ook deze beleidsplannen realiseren voor uw openbare verlichting.