Contact

Beleidsplannen opstellen

Het NLI helpt gemeenten bij het opstellen van beleidsplannen voor straatverlichting en openbare verlichting. Wij zorgen voor een gedegen en strak omlijnd beleidsplan met heldere doelen. Onze kracht licht daarbij in het schrijven van beleidsplannen met beknopte teksten en degelijke (financiële) onderbouwingen.

Het NLI heeft een keuzematrix ontwikkeld om uw thema’s voor het beleidsplan voor straatverlichting en openbare ruimte goed helder te krijgen.

Maatwerk bij opstellen beleidsplan verlichting openbare ruimte

Het NLI schrijft beleidsplannen voor verlichting van de openbare ruimte uiteraard volgens de bekende kaders en richtlijnen. Naast deze standaard inhoud worden beleidsplannen voor iedere gemeente op maat geschreven. Dat zorgt voor herkenbaarheid en goede afstemming op de eigen visie en uitgangspunten, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of circulariteit. Met bestaande data en areaalgegevens bekijken wij hoe vastgestelde doelen behaald kunnen worden, uiteraard met een gedetailleerde onderbouwing. Uiteraard zorgen we ook voor de financiële onderbouwing om de budgetten voor de uitvoering op langere termijn te bepalen.

Met een goed onderbouwd beleidsplan kunnen beheerders hun aandacht direct richten op het maken van een vervangingsplan voor de straatverlichting en openbare verlichting. Doordat wij alle stappen vergaand onderbouwen, is het beleidsplan ook direct uw beheersplan. Dat hoeft dus niet apart gemaakt te worden.

Ook ander maatwerk voor de presentatie van beleidsplannen kan het NLI voor u realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van leeftijden-kaarten, lamptype-kaarten, draaitabellen en grafieken.

Heeft u een vraag?