Contact

Nieuws & blogs

Het vakgebied van openbare verlichting en de diensten van het NLI zijn hard in ontwikkeling.
Hier vindt u het laatste nieuws en blogs met achtergronden en praktijkervaringen.

Zoe en Florence Beegratuful

NLI supporter van BeeGrateful: bijenhotels voor lichtmasten

Wist je dat bijen ontzettend belangrijk zijn voor onze natuur? Zo is 80% van onze voedselgewassen afhankelijk van de bestuiving van bijen. En als we kijken naar de wilde planten en bomen gaat dit zelfs om 85%. Dus als het slecht gaat met de bijen, gaat het slecht met de natuur. Wat dit met het Nederlands Licht Instituut te maken heeft? Alles!

lees meer

Betrouwbare overheidsorganisatie? Zorg dan voor een efficiënte én juridisch juiste aanbesteding!

De één is specialist in het aanbestedingsproces. De ander is expert op het gebied van openbare verlichting. Samen weten Arnold Appelman (advocaat AMA Advocatuur) en Niels van ’t Hof (Nederlands Licht Instituut) dan ook als geen ander hoe een juiste aanbestedingsprocedure op OV-gebied hoort te verlopen. Maar ook wat er vaak misgaat… Terwijl je als overheid een belangrijke rol hebt en betrouwbaar hoort te zijn. Het advies? Begin ruim op tijd met de voorbereiding én neem je proces eens kritisch onder de loep.

lees meer
Roeland Schelhaas

Betrokken, betrouwbaar en bekwaam, maak kennis met: Roeland Schelhaas

We zijn ontzettend trots op ons geweldige team. Eén van de sterkhouders is Roeland Schelhaas a.k.a. 'Mr. Cable'. In dit interview leer je hem wat beter kennen. Pak die dubbele espresso er maar bij en laat je verrassen.

lees meer

Een drukte van jewelste onder de grond

Het NLI is altijd bezig om klanten zo optimaal mogelijk te helpen. Daarom bieden we een nieuwe dienst aan. Met behulp van de VLoc3-Pro ontvanger helpen we gemeenten, provincies en Waterschappen om hun netten goed in kaart te brengen. In dit interview met onze collega Martijn Voigt wordt duidelijk waarom het slim is om jouw eigen net goed in kaart te brengen. Want je wilt natuurlijk niet pas tegen problemen aanlopen als de stoep helemaal open ligt toch?

lees meer

Bijeenkomst 'Juridisch goed aanbesteden'.

De afgelopen tijd is er veel reuring ontstaan over het juist aanbesteden in de openbare verlichting. Een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was glashelder en deed een schokgolf door het land gaan. Het is de OVL markt heel duidelijk gemaakt dat er functioneel en technisch moet worden gespecificeerd bij het aanbesteden van openbare verlichting. Om meer duiding te geven aan deze uitspraak organiseert het Nederlands Licht Instituut in samenwerking met AMA Advocatuur de Bijeenkomst “Juridisch juist aanbesteden van openbare verlichting.”

lees meer

Het is nu tijd om het IV-schap op te zetten!

Als eigenaar van de openbare ruimte heb je te maken met elektrische installaties die essentieel zijn voor de veiligheid en het welzijn van de burgers. Denk bijvoorbeeld aan verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen die uw eigendom zijn. Deze installaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en normen, zoals de NEN1010. De bedrijfsvoering van deze installaties moet voldoen aan NEN 3140. Deze bedrijfsvoering wordt ook wel installatieverantwoordelijkheid genoemd. Nu we te maken hebben met een steeds complexere buitenruimte (laadpalen, smart oplossingen, uitrol 5G) waarbij er meer risico op letsel ontstaat is het essentieel om nú te zorgen dat duidelijk is wie, waar en wanneer aan installaties werkt. Of wacht je liever op het eerste ernstige ongeval?

lees meer

Aanbesteden 2.0

Begin juli heeft de rechtbank Arnhem/Leeuwarden in hoger beroep een zeer belangrijke uitspraak gedaan. Een uitspraak die bevestigd wat iedereen in onze markt al langer weet. Namelijk dat het voorschrijven van armaturen of lichtmasten niet mag. Dat we dit toch jarenlang hebben gedaan (en soms ook nog steeds doen) is echter ook verklaarbaar. In dit artikel willen wij jullie meenemen in de zienswijze van het Nederlands Licht Instituut op dit thema en hoe we er het positieve uit kunnen halen met zijn allen.

lees meer
Klaas Beens directievoering OVL

Databeheer en directievoering

Ben jij beheerder van openbare verlichting en wil je deze op orde brengen én houden? Dan weet jij als geen ander dat het weleens lastig is om alle ballen in de lucht te houden. Inventariseren, herstellen én continu alle gegevens up to date houden: soms is er gewoonweg geen tijd voor. De enthousiaste vakidioten van het NLI helpen je om jouw stapel werk een stuk kleiner en jouw kopzorgen een stuk minder te maken. Vol nuchterheid, betrokkenheid én plezier.

Maand van inventarisaties & beheer

De maand juni staat bij het NLI in het kader van Inventarisatie & Beheer. In 4 stappen nemen we je elke donderdag mee in het in kaart brengen van jouw areaal en hoe je daarna zorg draagt voor goede borging. Het is namelijk essentieel voor goed assetbeheer dat areaaldata en alles wat daarbij komt kijken goed vastgelegd wordt en dat ook blijft.

lees meer
inventarisatie Rucphen

Herstellen en beheren

Ben jij beheerder van openbare verlichting en wil je deze op orde brengen? In onze vorige artikelen heb je alles kunnen lezen over het inventarisaren en borgen van de areaalgegevens. Tijd voor de volgende stap: het herstellen van defecten en schades. Waarom je geld bespaart als je dit goed bijhoudt en hoe je goed toezicht kunt houden vanuit de luie stoel? Dat vertelt Bert Stegeman, directeur van het Nederlands Licht Instituut (NLI).

Maand van inventarisaties & beheer

De maand juni staat bij het NLI in het kader van Inventarisatie & Beheer. In 4 stappen nemen we je elke donderdag mee in het in kaart brengen van jouw areaal en hoe je daarna zorg draagt voor goede borging. Het is namelijk essentieel voor goed assetbeheer dat areaaldata en alles wat daarbij komt kijken goed vastgelegd wordt en dat ook blijft.

lees meer

Inventariseren én borgen

Ben jij beheerder van openbare verlichting en wil je klaar zijn voor de toekomst? Dan is het slim om alle areaalgegevens te inventariseren én goed te borgen. Want pas dan kun je de juiste analyses maken in het lichtmanagementsysteem (LMS) of met het assetsysteem dat jouw gemeente gebruikt. Wanneer je daarmee moet beginnen? Nu!

Maand van inventarisaties & beheer

De maand juni staat bij het NLI in het kader van Inventarisatie & Beheer. In 4 stappen nemen we je elke donderdag mee in het in kaart brengen van jouw areaal en hoe je daarna zorg draagt voor goede borging. Het is namelijk essentieel voor goed assetbeheer dat areaaldata en alles wat daarbij komt kijken goed vastgelegd wordt en dat ook blijft.

lees meer
NLI inventarisatie openbare verlichting

Steekproef openbare verlichting: waar staan we?

Ben jij beheerder van openbare verlichting en wil je deze op orde brengen, maar twijfel je of de areaalgegevens wel kloppen? Doe dan eens een steekproef! Dat is het advies van Bert Stegeman, directeur van het Nederlands Licht Instituut (NLI). 

Maand van inventarisaties & beheer

De maand juni staat bij het NLI in het kader van Inventarisatie & Beheer. In 4 stappen nemen we je elke donderdag mee in het in kaart brengen van jouw areaal en hoe je daarna zorg draagt voor goede borging. Het is namelijk essentieel voor goed assetbeheer dat areaaldata en alles wat daarbij komt kijken goed vastgelegd wordt en dat ook blijft.

lees meer

Dubbel geïsoleerd en tóch niet veilig

De maand van het IV-schap. 

Als gemeente ben je installatieverantwoordelijk (IV) voor de openbare verlichting: de lichtmasten, de kabels en de voedingskasten. Dat betekent dat jij volgens de NEN3140-norm ervoor moet zorgen dat een monteur die aan de lichtmast, kabels of kast werkt en bewoners die deze aanraken geen schokgevaar lopen door een onveilige installatie. Maar wist jij dat er vaak een vergissing wordt gemaakt als het gaat om de aansluiting Netbeheerder en circuitimpedantie? Er gelden verschillende regels voor enkel- of dubbelgeïsoleerde kasten. Onze specialisten meten bijzonder vaak een te hoge weerstand en dat betekent dat bij kortsluiting de beveiliging niet op tijd aanspreekt. Met mogelijk brand of elektrocutie tot gevolg. En wie is er dan ook alweer verantwoordelijk…? Oja. Jij.  

lees meer

AC gaat verder zonder DC

De maand van het IV-schap. 

Een paar maanden geleden schreven we nog een artikel over de scheurende gitaren van AC/DC en de frustratie van onze technische specialisten als het gaat om de discussies over AC-wisselspanning en DC-laagspanning. Waar je in heel Nederland de wisselspanning van het AC-netwerk vindt in de openbare verlichting, adviseren sommige aanbieders een DC-netwerk omdat dit beter en duurzamer zou zijn. Zo ook bij gemeente Haarlemmermeer. Hoe staat het nu met deze case? Bert Stegeman, eigenaar NLI, en Roeland Schelhaas, projectmanager van NLI, praten ons bij en geven hun visie.

lees meer

Schadeloos gesteld en schade hersteld?

We zien het vaker: op het einde van het onderhoudscontract zijn er een aantal openstaande schades. Die zijn geclaimd bij het Waarborgfonds of verzekeraar maar zijn vervolgens nog niet hersteld. De gemeente en de nieuwe aannemer zijn vervolgens de spreekwoordelijke sigaar.

lees meer

Klaar voor K3? Kabels, kastjes en keuringen.

4 technische tips die jou helpen met het IV-schap.

Iedere gemeente heeft de taak om ervoor te zorgen dat alles rondom de openbare verlichting veilig is. Zowel voor monteurs als voor bewoners. Denk aan de lichtmasten, kabels en voedingskasten. Deze installatieverantwoordelijkheid (IV) staat beschreven in de NEN 3140-norm. Worstel jij soms met deze norm? Niet doen. Laat je adviseren. Of check alvast deze 4 tips van onze specialisten over situaties die vaak fout gaan. Zo kun jij het IV-schap wél goed regelen.

lees meer
Mr Cable

Maak kennis met Mr. Cabel!

Geen zorgen meer over het IV-schap dankzij deze superheld

De trouwe lezers weten inmiddels hoe belangrijk het is om de rol van installatieverantwoordelijke (IV-er) serieus te nemen. Als gemeente ben je namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van monteurs en bewoners als het gaat om openbare verlichting. Voor velen is en blijft het echter lastig, voldoen aan die NEN3140-norm. Daarom stellen we graag onze superheld aan jou voor: Mr. Cabel! Deze techneut vertelt hoe jij als gemeente het IV-schap op orde brengt én hoe hij jou daarbij kan helpen.

lees meer

Versneld vervangen door hoge energieprijzen?

In deze tijden moeten we er alles aan doen om energie te besparen. Daarom loont het de moeite om eens goed door te rekenen wat het direct oplevert aan energiereductie als een gemeente er voor kiest om versneld conventionele verlichting te vervangen voor duurzame led verlichting.

lees meer

OVL en de energiestrijd

Beheerders ervaren al enkele jaren dat, zodra er over energiereductie gesproken wordt, er meteen naar de openbare verlichting gekeken wordt. Dat is ook niet vreemd want deze assets zijn de meest in het oog springende energieverbruikers binnen een gemeente en omdat het licht betreft, raakt het de mens tot in het diepst van het brein.

lees meer

PL-L soep wordt niet heet gegeten

Er zijn tegenstrijdige geluiden te horen wat betreft het verdwijnen van de PL-L lampen. Het recent uitgebracht factsheet van OVLNL heeft het gesprek weer op gang gebracht en heeft bij sommigen ook voor verwarring gezorgd. Navraag bij Signify door het NLI leert dat ook na 24-02-2023 de PL-L verkrijgbaar is op de Nederlandse markt, zij het voor beperkte duur en onder enkele voorwaarden.

lees meer

Betrokken, betrouwbaar & bekwaam, maak kennis met: Grieta Leever

Het zijn de mensen die het bedrijf maken. Bij het NLI is dat absoluut het geval. Een van die mensen is Grieta Leever. Zij zet zich met ziel en zaligheid in voor onze klanten om zorg te dragen dat het verhalen van schades bij het Waarborgfonds of verzekeringsmaatschappij verloopt zoals het hoort. Zo krijgen de aangesloten gemeenten de compensatie die hen toekomt conform convenant of overeenstemming met de verzekering. Dit doet ze met oog voor alle betrokkenen en zeker ook voor de bestuurders die doorgaans niet van plan was geweest om de auto tegen die lichtmast te parkeren.

lees meer

Heeft u een vraag?