Contact

Het is nu tijd om het IV-schap op te zetten!

Als eigenaar van de openbare ruimte heb je te maken met elektrische installaties die essentieel zijn voor de veiligheid en het welzijn van de burgers. Denk bijvoorbeeld aan verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen die uw eigendom zijn. Deze installaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en normen, zoals de NEN1010. De bedrijfsvoering van deze installaties moet voldoen aan NEN 3140. Deze bedrijfsvoering wordt ook wel installatieverantwoordelijkheid genoemd. Nu we te maken hebben met een steeds complexere buitenruimte (laadpalen, smart oplossingen, uitrol 5G) waarbij er meer risico op letsel ontstaat is het essentieel om nú te zorgen dat duidelijk is wie, waar en wanneer aan installaties werkt. Of wacht je liever op het eerste ernstige ongeval?

electrische schok

Niet alleen eigen installaties!

Besef goed dat laadpalen, reclamezuilen en kasten van standplaatshouders die eigendom zijn van derden horen jouw aandacht te hebben. Je hoort als eigenaar van de openbare ruimte er op toe te zien dat ook deze derden zich houden aan de regels ten aanzien van deze elektrische installaties.

Installatieverantwoordelijkheid houdt in dat je als bestuurder, directeur of manager aansprakelijk bent voor eventuele schade of letsel die ontstaat door een gebrekkige of onveilige elektrische installatie in de openbare ruimte. En dat klinkt spannender dan het is gelukkig. Je moet er alleen goed voor zorgen (of er op toezien) dat de installaties regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gereviseerd. Dit moet gestructureerd gebeuren, goed gedocumenteerd worden en gebreken horen snel hersteld te worden. Klinkt al een stuk minder spannend toch?

Voedingskast netbeheerder

Hoe? Plannen en organiseren!

Eigen personeel of ingehuurde derden werken aan jouw installaties. Daarbij lopen ze elektrisch gevaar. Als bestuurder, directeur of manager bent je ook verantwoordelijk voor periodieke instructie van deze mensen. Je moet toezicht houden op de uitvoering van het werk en bovendien beleid en procedures opstellen voor de bediening, herkenbaarheid en spanningsloos maken van de installaties.

Dit zijn an sich eenvoudige taken, maar als je niet over voldoende kennis en ervaring beschikt op het gebied van elektrotechniek beschikt kan het lastig overkomen. Ook is er nog een ander essentieel aspect dat meespeelt: 'Tijdgebrek'. Gelukkig mag je jouw installatieverantwoordelijkheid overdragen aan een deskundige partij die jou kan ontzorgen. Een partij die je kan adviseren en ondersteunen bij het implementeren van de bedrijfsvoering conform NEN3140, het inspecteren en beheer van de elektrische installaties. Een partij die je kan helpen om te voldoen aan de (Arbo)wet- en regelgeving en om de veiligheid en betrouwbaarheid van uw installaties te waarborgen.

Mr. Cable

Mr Cable to the rescue

Wij zijn zo'n partij. Wij zijn gespecialiseerd in het implementeren of overnemen van installatieverantwoordelijkheid voor beheerders in de openbare ruimte. Wij hebben de kennis, de ervaring en de middelen om jou te helpen met al uw elektrotechnische vraagstukken. Wij bieden onder andere:

  • Een pragmatisch en praktisch advies over hoe je de bedrijfsvoering van jouw elektrische installaties (nog beter) kan oppakken;
  • Een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de staat van uw elektrische installaties.
  • Een plan van aanpak voor het verbeteren, onderhouden en beheren van jouw installaties.
  • Een periodieke rapportage over de voortgang, de resultaten en eventuele knelpunten.
  • Een aanspreekpunt voor al jouw vragen, wensen en klachten.

Wil je meer weten over wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij vertellen je graag meer over onze diensten en onze tarieven. Laat ons jou adviseren of jouw installatieverantwoordelijkheid overnemen, zodat jij je kunt richten op jouw kerntaken als beheerder in de openbare ruimte.

Heeft u een vraag?