Onze diensten voor openbare verlichting

Het Nederlands Licht Instituut (NLI) werkt als adviesbureau vooral voor gemeenten (80%) en onderhoudsbedrijven (20%). Naast ons advies nemen zij vaak verschillende diensten af voor de openbare verlichting. In combinatie met ons eigen LMS Software beheer kan dat extra voordelen opleveren. Denk aan: meer efficiency, kostenbesparing en gemak. Uiteraard kunnen wij onze diensten ook uitvoeren voor uw eigen beheersysteem.

Dit zijn onze belangrijkste diensten op een rij:

LMS beheersoftware: management software voor lichtmanagement van openbare verlichting.

LMS Software beheer

LMS is hét online lichtmanagement systeem voor de openbare verlichting. Hiermee kunnen gemeenten en andere beheerders al hun lichtmasten eenvoudig centraal beheren.

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van lichtplannen voor openbare verlichting.

Lichtplannen en lichtberekening

Het NLI is het onafhankelijk adviesbureau voor het opstellen van lichtplannen en het maken van lichtberekeningen in de openbare ruimte.

Het NLI verzorgt ook de inventarisatie van openbare verlichting voor beheerders zoals de gemeente.

Inventarisatie openbare verlichting

Een inventarisatie van openbare verlichting bestaat uit het in kaart brengen van alle lichtmasten met de registratie van alle voor u relevante informatie van iedere lichtmast.

Lichtarchitectuur openbare verlichting en straatverlichting verzorgt door het NLI.

Lichtarchitectuur

Het NLI verzorgt voor gemeenten en andere beheerders ook de lichtarchitectuur voor gebouwen en openbare verlichting en straatverlichting.

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van beleidsplannen voor openbare verlichting.

Beleidsplannen opstellen

Het NLI helpt gemeenten bij het opstellen van beleidsplannen voor straatverlichting en openbare verlichting.

Het NLI zorgt voor advies en bij en het opstellen van bestekken voor openbare verlichting.

Bestekken openbare verlichting

Het NLI zorgt voor gemeenten en andere beheerders van openbare verlichting ook voor het opstellen van bestekken.

Het NLI verzorgt voor gemeenten ook de directievoering, toezicht en advies bij aanbesteding openbare verlichting.

Directievoering bij aanbestedingen

Namens gemeenten verzorgt het NLI de directievoering bij de aanbesteding van projecten voor straatverlichting en de openbare verlichting.

Het NLI zorgt ook voor het verhalen van schades aan lichtmasten en openbare verlichting

Verhalen schades

Het NLI verzorgt voor gemeenten en andere beheerders het verhalen van schades aan lichtmasten bij verzekeraars of het Waarborgfonds Motorverkeer.

Het NLI helpt gemeenten met hun installatieverantwoordelijkheid van openbare verlichting en veiligheidskeuringen NEN 3140.

Installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen

De installatieverantwoordelijkheid voor openbare verlichting en veiligheidskeuringen (NEN 3140) vallen sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en an

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van een kabelberekening voor straatverlichting en openbare verlichting.

Kabelberekening

Als adviesbureau voor openbare verlichting maakt het NLI ook kabelberekeningen voor straatverlichting.

Onze adviesbureau zorgt ook voor lichtspecialisten op locatie.

Specialisten op locatie

Alles wat met het onderhoud en beheer van uw openbare verlichting te maken heeft, neemt ons adviesbureau op zich. Als u dat tenminste wilt.