Contact

Diensten voor onderhoud & beheer van openbare verlichting

Het Nederlands Licht Instituut (NLI) helpt gemeenten, onderhoudsbedrijven, landschapsarchitecten en civieltechnische bedrijven met beheer van openbare verlichting. Ons lichtmanagement systeem (LMS) zorgt voor slim en efficiënt beheer & onderhoud. Daarnaast zorgen wij voor inventarisaties, verhalen van schades, onderhoudsbestekken en bijvoorbeeld directievoering na een aanbesteding. Hier vindt u meer informatie over deze diensten.

LMS Software Beheer

LMS is hét online lichtmanagement systeem voor de openbare verlichting. Hiermee kunnen gemeenten en andere beheerders al hun lichtmasten eenvoudig centraal beheren. Na een inventarisatie zijn alle gegevens voortaan eenvoudig bij te houden in het LMS. Daardoor is steeds opnieuw inventariseren verleden tijd.

Vraag hier uw gratis demo aan

lees meer

Inventarisatie openbare verlichting

Een inventarisatie van openbare verlichting bestaat uit het in kaart brengen van alle lichtmasten met de registratie van alle voor u relevante informatie van iedere lichtmast. Deze inventarisatie van lichtmasten is de basis voor goed beheer.

lees meer

Verhalen schades

Het verhalen van schades aan lichtmasten is als gevolg van het versplinterde proces een tijdrovend klusje. Vaak gebeurd het dan ook dat schades niet goed of tijdig geclaimd worden. Het NLI verzorgt voor ruim 40 gemeenten en andere overheden de afhandeling van schademasten. Wij geven volledig inzicht in het proces, de kosten en de vergoedingen en zorgen dat onze opdrachtgevers hetgeen krijgen waar zij recht op hebben. Zo nemen wij gemeenten veel werk uit handen en besparen zij veel publiek geld.

lees meer

Bestekken openbare verlichting

Het NLI zorgt voor gemeenten en andere beheerders van openbare verlichting ook voor het opstellen van bestekken. Wij doen dit voor de disciplines Openbare verlichting en voor Verkeersregelinstallaties. Dit kan op verschillende manieren. Door onze kennis en ervaring met opstellen van bestekken voor openbare verlichting kunnen wij op dit gebied ook zeer innovatief zijn. Dat kan grote voordelen opleveren voor u als opdrachtgever.

lees meer

Directievoering bij aanbestedingen

Namens gemeenten verzorgt het NLI de directievoering bij de aanbesteding van projecten voor straatverlichting en de openbare verlichting. Als onafhankelijk adviesbureau zorgen wij hierbij voor advies en toezicht op de uitvoering van onderhoudscontracten of een plan van aanpak door onderhoudspartijen zoals aannemers. 

lees meer

Andere diensten

Veiligheid

Het NLI helpt de veiligheid van elektrische installaties in de openbare ruimte te waarborgen en organiseren. Dat doen wij met veiligheidskeuringen en hulp en advies bij het invullen van de installatieverantwoordelijkheid (IV-schap).

lees meer
Meppel Keizersgracht 's nachts

Ontwerp

Lees hier meer over onze lichtplannen, lichtvisies, beleidsplannen, lichtarchitectuur, vervangingsbestekken, kabel- en lichtberekeningen voor openbare verlichting.

 

lees meer

Heeft u een vraag?