Contact

Verhalen schades

Het NLI verzorgt voor gemeenten en andere beheerders het verhalen van schades aan lichtmasten bij verzekeraars of het Waarborgfonds Motorverkeer (WFM). Als onafhankelijke partij voor de begeleiding van deze schadeafwikkeling zorgen wij voor volledige transparantie over de kosten en vergoedingen. Wat er overblijft, krijgt u als opdrachtgever gewoon terug. Zo nemen wij tientallen gemeenten werk uit handen en besparen zij veel (publiek) geld.

Het NLI schept duidelijkheid over de begeleiding en schadeafwikkeling voor lichtmasten en openbare verlichting

Schadeafwikkeling openbare verlichting met verzekeraars

Wij zorgen ook voor de schadeafwikkeling voor de openbare verlichting met verzekeraars. Dat gebeurt als de veroorzaker van schade aan een lichtmast of ander wegmeubilair wel bekend is. Ook dan zorgen wij bij de schadeafwikkeling voor transparantie en duidelijkheid over de herstelkosten voor alle betrokkenen.

Onze taken

Als wij voor u schades verhalen aan lichtmasten, openbare verlichting en ander wegmeubilair, dan voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Verzorgen schade intake.
  • Aangifte bij de politie.
  • Rapportage voor verzekeraar of Waarborgfonds (als de dader onbekend is).
  • Afhandelen facturatie aannemer.
  • Afhandelen facturatie waarborgfonds.

Heeft u een vraag?