Verhalen schades

Het NLI verzorgt voor gemeenten en andere beheerders het verhalen van schades aan lichtmasten bij verzekeraars of het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat doen wij ook voor ander ‘wegmeubilair’ zoals bomen en verkeersborden. Als onafhankelijke partij voor de begeleiding van deze schadeafwikkeling zorgen wij voor volledige transparantie over de kosten en vergoedingen. Wat er overblijft, krijgt u als opdrachtgever gewoon terug. Zo nemen wij de gemeenten waarvoor wij werken veel werk uit handen en besparen zij veel (publiek) geld.

Het NLI zorgt ook voor het verhalen van schades aan lichtmasten en openbare verlichting

Omvangrijke begeleiding schadeafwikkeling lichtmasten

Nederland telt zo’n 3,5 miljoen lichtmasten. Daarvan wordt jaarlijks ongeveer 1 op de 200 aangereden. Het NLI schept duidelijkheid over de begeleiding en schadeafwikkeling voor lichtmasten. Wij maken de kosten en vergoedingen uit het Waarborgfonds Motorverkeer volledig inzichtelijk voor beheerders van straatverlichting en openbare verlichting. Interpretatieverschillen zijn daarbij uitgesloten. En wat er onder de streep overblijft na de begeleiding van de schadeafwikkeling, krijgt een beheerder van ons gewoon terug.

Inzicht in de kosten

Schades waarbij een dader niet bekend is, kunnen worden verhaald bij het Waarborgfonds. Dit is redelijk eenvoudig door het 'Convenant landelijke normering lichtmasten' met vaste afspraken over het claimen van schades. Omdat wij dit onafhankelijk doen van de onderhoudsaannemer hebben wij geen baat om hoge claims in te dienen. Dit betekent dat het publieke geld waarmee ook het Waarborgfonds betaald wordt, goed wordt gebruikt.

U als gemeente hoeft niets te doen. Wij verzorgen alles en doen er alles aan om de dader te vinden (buurtonderzoek, RDW onderzoek, opvragen gegevens politie). Hierdoor claimen wij vrijwel alle schades succesvol zonder dat u er omkijken naar heeft. Via de onderhoudsaannemer (die wij ook voor u kunnen aansturen en monitoren), krijgt u een nieuwe lichtmast op basis van marktconforme tarieven.

Begeleiding van schadeafwikkeling van lichtmasten kan ook met de LMS beheersoftware van het NLI.

Schadeafwikkeling openbare verlichting met verzekeraars

Wij zorgen ook voor de schadeafwikkeling voor de openbare verlichting met verzekeraars. Dat gebeurt als de veroorzaker van schade aan een lichtmast of ander wegmeubilair wel bekend is. Ook dan zorgen wij bij de schadeafwikkeling voor transparantie en duidelijkheid over de herstelkosten voor alle betrokkenen.

Onze werkzaamheden voor verhalen schades

Als wij voor u schades verhalen aan lichtmasten, openbare verlichting en ander wegmeubilair, dan voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Verzorgen schade intake.
  • Aangifte bij de politie.
  • Rapportage voor verzekeraar of Waarborgfonds (als de dader onbekend is).
  • Aansturen en controleren van de aannemer.
  • Afhandelen facturatie aannemer.
  • Afhandelen facturatie waarborgfonds.

Zo werkt dat in de praktijk

De beheerder (of iemand ter plaatse) maakt foto’s van de schade. Het aanmelden kan per e-mail, smartphone of via onze eigen beheersoftware (LMS). Daarna doen wij de rest. Allereerst buurtonderzoek of navraag bij de politie om de veroorzaker te achterhalen en de schade te verhalen. Als dat niet lukt: dienen we de schade in bij het Waarborgfonds. Ook zorgen wij voor het terugplaatsen van materialen en het regelen van alle financiële zaken. Het Waarborgfonds of de verzekeraar keert in bijna alle gevallen uit. Dat dekt volledig onze kosten. Wij brengen daarom geen andere kosten in rekening.

Onze klanten die gebruikmaken van onze beheersoftware ervaren extra voordelen als wij de schades aan lichtmasten verhalen. De actuele stand van zaken is continu eenvoudig te volgen voor alle betrokkenen. Bovendien kunnen werkzaamheden hiermee vaak sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om foto’s van schade aan lichtmast (of na herstel) op te slaan in het systeem.

Lees ook het artikel: Veel onduidelijkheid over verhalen schades openbare verlichting.

Bekijk ook deze diensten

LMS beheersoftware: management software voor lichtmanagement van openbare verlichting.

LMS Software beheer

LMS is hét online lichtmanagement systeem voor de openbare verlichting. Hiermee kunnen gemeenten en andere beheerders al hun lichtmasten eenvoudig centraal beheren.

Het NLI verzorgt ook de inventarisatie van openbare verlichting voor beheerders zoals de gemeente.

Inventarisatie openbare verlichting

Een inventarisatie van openbare verlichting bestaat uit het in kaart brengen van alle lichtmasten met de registratie van alle voor u relevante informatie van iedere lichtmast.

Het NLI zorgt voor advies en bij en het opstellen van bestekken voor openbare verlichting.

Bestekken openbare verlichting

Het NLI zorgt voor gemeenten en andere beheerders van openbare verlichting ook voor het opstellen van bestekken.