Contact

Directievoering bij aanbestedingen

Namens gemeenten verzorgt het NLI de directievoering bij de aanbesteding van projecten voor straatverlichting en de openbare verlichting. Als onafhankelijk adviesbureau zorgen wij hierbij voor advies en toezicht op de uitvoering van onderhoudscontracten of een plan van aanpak door onderhoudspartijen zoals aannemers. Zodat zij doen wat zij beloofd hebben en de gemeente krijgt waarvoor publieke gelden worden ingezet.

Uw onafhankelijke partner

Het NLI is de onafhankelijke partner die gemeenten hierbij begeleid op basis van onze kennis en jarenlange ervaring op dit gebied. Wij maken samen met gemeenten afspraken en monitoren de werkzaamheden, tijdens overleg en door op pad te gaan en de resultaten te bekijken. Onze directievoering zorgt bij alle betrokkenen voor duidelijkheid en bespaart gemeenten veel tijd en kosten door het voorkomen van meerwerk door onderhoudspartijen.

Door onze directievoering kunnen gemeenten zich vooral richten op hun kerntaken. 'Toetsen' en 'opleveren' zijn de basisbegrippen bij onze directievoering. Alle uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) of een contract met de aannemer.

Bekijk in deze PDF meer informatie over ons toezicht en advies bij de directievoering rond aanbestedingen voor gemeenten.

Rapportages van directievoering verlichting in publieke ruimte

Met heldere rapportages verschaffen wij duidelijkheid over de uitvoering van werkzaamheden na aanbesteding van projecten voor straatverlichting en de openbare verlichting. Deze rapportages bieden inzicht in bijvoorbeeld de (gelijktijdige) storingen per week, de storingsafhandeling en de boeteclausule voor een onderhoudspartij, wanneer storingen te lang hebben opengestaan. Ook zorgen wij voor to-do lijsten en sturingsinformatie om te kunnen sturen op KPI’s.

Onderstaand een voorbeeld van een rapportage met een storingsoverzicht van één week. U ziet in één oogopslag hoeveel storingen er per week openstaan en hoeveel hersteld zijn. Het aantal opgeloste storingen daalt deze week fors en het aantal open storingen loopt langzaam op.

Heeft u een vraag?