Bestekken openbare verlichting

Het NLI zorgt voor gemeenten en andere beheerders van openbare verlichting ook voor het opstellen van bestekken. Wij doen dit voor de disciplines Openbare verlichting en voor Verkeersregelinstallaties. Dit kan op verschillende manieren. Door onze kennis en ervaring met opstellen van bestekken voor openbare verlichting kunnen wij op dit gebied ook zeer innovatief zijn. Dat kan grote voordelen opleveren voor u als opdrachtgever.

Het NLI zorgt voor advies en bij en het opstellen van bestekken voor openbare verlichting.

Groot verschil tussen goed of slecht bestek in de praktijk

Het verschil tussen een goed bestek of een slecht bestek is enorm. De beheerder van verlichting in de openbare ruimte merkt dat zelf direct in de praktijk. Een slecht bestek leidt vaak tot discussies, onvoorziene meerkosten of zelfs juridische strijd. Een goed bestek schept duidelijkheid voor iedereen en moet objectief en meetbaar zijn. Daarvoor werken wij bij het opstellen van bestekken voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties met ervaren juristen en ook altijd SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Dit zorgt ervoor dat een bestek en de uitvoering voldoet aan alle eisen en dat u ook geleverd krijgt wat is afgesproken, zonder risico op onvoorziene kosten door ‘meerwerk’ en meerkosten van bijvoorbeeld aannemers.

Ontzorging bij opstellen bestekken verlichting openbare ruimte  

Bij het opstellen van bestekken voor verlichting in de openbare ruimte kunnen wij opdrachtgevers volledig ontzorgen. Dat begint met advies over het gebruik van een bestek. Na het schrijven van een lichtplan of beleidsplan voor straatverlichting of openbare verlichting kunnen wij ook het bestek of Programma van Eisen (PvE) schrijven. Hiermee kunt u een project (onderhands) aanbesteden. Wij verzorgen voor u onder andere:

  • Lichtberekening en stippenplan.

  • Werkomschrijving of RAW-bestek.

  • Stuklijsten en kostenraming.

  • Het aanbestedingsproces, inclusief nota van inlichtingen (NvI).

  • Advies over gunning van de opdracht.

  • Directievoering en oplevering.

Advies en innovatieve bestekken openbare verlichting

Het opstellen van bestekken voor openbare verlichting kan op verschillende manieren. Wij adviseren opdrachtgevers over de beste aanpak voor hun situatie en over de omgang met thema’s als duurzaamheid en circulariteit. Naast kennis en ervaring met verlichting in de openbare ruimte vereist dat een realistische kijk. Zodat u ambities en beleid ook echt succesvol in praktijk kan brengen.

"Onze innovatieve bestekken kunnen grote voordelen opleveren voor gemeenten en andere beheerders van de openbare verlichting."

Omdat wij werkprocessen graag verbeteren, zorgen wij ook voor innovatieve bestekken. Voor de gemeente Zwartewaterland heeft het NLI een baanbrekende Europese aanbesteding uitgevoerd (EMVI) voor de levering van armaturen. Hiervoor kijken gemeenten vaak eerst naar het soort product of zelfs specifieke merken die zij wensen. Vervolgens doen marktpartijen een aanbieding. Het kan ook anders: geen product of merk voorschrijven, maar alleen hele duidelijke randvoorwaarden stellen en marktpartijen in de volle breedte voorstellen laten doen. Dat biedt grote voordelen. Lees hier de ervaring van de gemeente Zwartewaterland.

Bestekken kunnen centraal worden opgeslagen in de LMS beheersoftware van het NLI.

Bestekken centraal opslaan in LMS beheersoftware

Opdrachtgevers die gebruikmaken van onze eigen beheersoftware (LMS) voor openbare verlichting kunnen alle belangrijke gegevens (zoals bestekposten en prijzen) eenvoudig centraal opslaan. Dat zorgt voor duidelijkheid bij alle betrokkenen omdat zij allemaal met deze centrale data kunnen werken, direct in ons LMS of door dit te koppelen aan het eigen beheersysteem. Voor onderhoudspartijen geeft dat bovendien extra gemak bij de facturatie.