Contact

Lichtplannen en lichtberekening

Het NLI is het onafhankelijk adviesbureau voor het opstellen van lichtplannen en het maken van lichtberekeningen in de openbare ruimte. Onze adviseurs maken geen lichtplan zonder gebiedskennis en zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op de markt. Dat nemen wij allemaal mee in onze adviezen bij de lichtberekening en het opstellen van lichtplannen voor de openbare verlichting.

Wat kunt u verwachten van onze lichtplannen voor openbare verlichting?

Het meest belangrijk voor ons is de tevredenheid van opdrachtgevers en betrokkenen na de realisatie van een verlichtingsplan. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop. Samen met opdrachtgevers bepalen wij de koers en daarna gaan wij het lichtplan en de lichtberekening opstellen. 

Het toekomstige beeld na de realisatie van een lichtplan maken wij al vroegtijdig zichtbaar (3D-visualisaties). Naast de techniek worden daarin vooral de beleving en effecten van een lichtplan goed zichtbaar. Als het gewenst is, organiseren wij inloopavonden en presentaties voor omwonenden en andere betrokkenen. Ook zorgen wij voor goede rapportages, voor techneuten en voor eindgebruikers. Onze rapportages hebben altijd een duidelijke opbouw: met een analyse van de huidige situatie, de alternatieven voor de nieuwe situatie en advies over bijvoorbeeld welke lichtmast en armatuur voor een specifieke situatie de beste keuze is.

Uitdagingen bij grote lichtplannen

Welke uitdagingen komen in de praktijk vaak aan bod bij het realiseren van grote lichtplannen? Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende vragen en uitdagingen:

  • Welke LED armatuur is geschikt voor de nieuwe situatie?
  • Welke LED armatuur is qua TCO (Total Cost of Ownership) het meest interessant?
  • Wilt u bestaande mastposities zoveel mogelijk handhaven of toch verplaatsen?
  • Er kunnen kabelberekeningen nodig zijn bij eigen netten.
  • Wat zijn de kosten op productniveau en qua netwerkkosten?
  • Denk ook aan de communicatie naar bewoners en gebruikers van het gebied.

Heeft u een vraag?