Kabelberekening

Als adviesbureau voor openbare verlichting maakt het NLI ook kabelberekeningen voor straatverlichting. Dit is een integraal onderdeel van ons complete dienstenpakket voor de openbare verlichting.

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van een kabelberekening voor straatverlichting en openbare verlichting.

Waarom berekeningen voor openbare verlichting?

Als adviesbureau maken wij regelmatig berekeningen voor gemeenten en aannemers voor de openbare verlichting. Vaak als onderdeel van onze andere diensten op het gebied van straatverlichting en verlichting in de publieke ruimte. Bijvoorbeeld wanneer wij lichtplannen opstellen. Voor de uitvoering zijn vaak complete berekeningen nodig om duidelijkheid te krijgen over de eisen die gesteld moeten worden aan de te gebruiken kabels.

Ook wanneer u eigen netten heeft en deze wilt uitbreiden, is een kabelberekening nodig om te bepalen wat de doorsnede van kabels of de waarden van beveiligingstoestellen moeten zijn. Het NLI heeft alle kennis en programmatuur in huis om goed onderbouwde berekeningen voor u te maken.

Voorbeeld van een kabelberekening

Hieronder vindt u een voorbeeld van een kabelberekening zoals wij die verzorgen.