Contact

Hoe nauw neem jij het met de Installatieverantwoordelijkheid?

Vind jij het ook vreemd om een bouwvakker zonder helm aan het werk te zien? En kijk je raar op als je een straatwerker aan de slag ziet gaan met een trilplaat, zonder gehoorbescherming? Logisch. Want onveilig werken kan anno 2022 echt niet meer. Toch? Desondanks maken wij ons weleens zorgen om de monteurs die aan elektrische installaties werken. Want wordt er wel structureel gecheckt of de boel niet onder spanning staat? Of is er achterstallig onderhoud waardoor een dagelijks klusje ineens een levensgevaarlijke taak is? Het kan zijn dat je de gemeentesecretaris totaal niet mag (want hij is degene die ervoor opdraait als er iemand 220 volt door zijn donder krijgt), maar los van dat is het toch weleens tijd om dit gewoon goed te regelen.

De 3 meest voorkomende situaties waarbij dit niet goed is georganiseerd

Veel gemeenten hebben deze Installatieverantwoordelijkheid (ook wel bekend als NEN-3140) niet, of niet goed georganiseerd. Dat betekent dat monteurs niet veilig volgens de Arbowet kunnen werken aan elektrische installaties. Maar ook dat de gemeente aansprakelijk gesteld kan worden als er tikkertje wordt gespeeld rondom de lichtmasten en een kind een opdonder krijgt. Dit is wat wij vaker in de praktijk en het nieuws tegenkomen.

1. Je doet té goed je best: overdadig keuren

Elke lichtmast die is aangesloten op het net van de netbeheerder, is een installatie. Installaties moeten periodiek worden geïnspecteerd. Maar er mag een steekproef worden gedaan, conform een statistisch verantwoorde methode. Dus niet alle lichtmasten hoeven te worden geïnspecteerd. Veel partijen kijken naar het gehele areaal. Maar als je kijkt naar de leeftijdsopbouw van masten (en dat mag!) kom je op minder te inspecteren masten uit. Laat jij te veel masten keuren? Dan betaal je te veel geld aan de keurende partij. Daarnaast is er vaak geen goede verdeling van leeftijdsgroepen en daardoor ontstaat er geen correct beeld over de staat van de lichtmasten. En dat kan behoorlijk gevaarlijk zijn. De intentie is dus goed, de uitvoering minder.

2. Poeh hè, wat een werk: teveel lagen inbouwen

Wat we ook zien, is dat er te veel gewicht in de schaal wordt gelegd en er onnodige organisatielagen worden ingebouwd. Bijvoorbeeld met een strategisch, tactisch en operationeel verantwoordelijke medewerker. Zo splits je de taken, omdat je vindt dat één iemand er te weinig tijd voor heeft. Geloof ons: dat is niet nodig! Het zorgt er eerder voor dat de verantwoordelijkheid bij meerdere mensen komt te liggen en daardoor juist bij niemand. En dat is een verkeerde invulling aan de installatieverantwoordelijkheid! Deze taak is prima door één medewerker uit te voeren, mits je het goed organiseert.  

3. Van 20 jaar uitstel komt afstel

Je blijft maar uitstellen. Toch vinden wij het argument ‘geen tijd’ na 20 jaar niet meer geldig. ‘We dachten dat het wel losliep’ klinkt niet lekker op de begrafenis, als iemand na een stroomschok overlijdt. Geloof ons. Bovendien leg je de verantwoordelijkheid van ernstig letsel rechtsreeks bij de gemeentesecretaris neer. Nalatigheid, velt dan het oordeel. En wat je ook van die collega vindt: dat gun je niemand. En wie is er werkelijk nalatig? Niet de gemeentesecretaris, want die heeft geen kennis van installaties. Hij of zij vertrouwt er op dat jij hem of haar op een juiste wijze informeert als dat nodig is. En de gemeentesecretaris vertrouwt er ook op dat jij doet wat je moet doen. Dat mag hij toch ook? Naast het uitstelgedrag, zien we ook vaak dat keuringen niet structureel zijn georganiseerd en dat er geen goede procesbeschrijving en instructies zijn.   

Heb jij de keuringen structureel goed geregeld, en weet jij of de installaties niet teveel gebreken hebben en dus veilig zijn voor monteurs? Ja? Fijn, goed bezig. Nee? Tijd om dit aan te pakken. Een gebrek aan capaciteit of middelen is geen excuus meer. Het gaat om de veiligheid van mensen die aan deze installaties werken. Sparren of advies? Je bent altijd welkom. Wij kijken graag met een nieuwsgierige, open maar vooral deskundige blik naar jouw situatie.

Heeft u een vraag?