Contact

PL-L soep wordt niet heet gegeten

Onlangs heeft het OVLNL platform een publicatie gedaan over de uitfasering van de fluorescentielampen. Vanaf 24 februari 2023 mogen deze lampen niet meer geproduceerd worden. Dit besluit is enkele jaren geleden door Brussel genomen omdat deze type lampen kwik bevatten en daarom schadelijk zijn voor de gezondheid.

Brief van Signify

Signify heeft daarom de markt in maart van dit jaar al via een brief op de hoogte gebracht van de productiestop en heeft daarnaast via haar vertegenwoordiging en online bijeenkomsten uitleg gegeven wat de gevolgen zijn en welke alternatieven er voor handen zijn (of gaan komen).

In de publicatie van OVLNL kunnen gemeenten verschillende scenario’s terugvinden op welke wijze ze om willen gaan met het verdwijnen van de PL-L. Nu is het zo dat er bij velen de indruk is ontstaan dat er na 24 februari  aanstaande in zijn geheel geen PL-L meer verkrijgbaar zal zijn. Dat is niet het geval. In het schrijven van Signify uit maart van dit jaar staat het volgende:

"Belangrijk om weten is dat de verkoop van de verboden producten vanuit de handelsmagazijnen van Signify in Europa na de vervaldata kan worden voortgezet, op voorwaarde dat de lampen vóór de officiële vervaldata aan deze magazijnen zijn geleverd. Verdere distributie en doorverkoop in Europa zijn toegestaan totdat de beschikbare voorraad is uitgeput".

Advies NLI

Dat betekent dat er bij diverse marktpartijen nog lampen beschikbaar zullen zijn. Dit geeft een aantal gemeenten de broodnodige ruimte om met een goed doordacht plan de vervanging aan te pakken. Het is dus niet zo dat je onder druk van stoom en kokend water tussen oktober 2022 en 24 februari 2023 het gehele traject van scenario’s uitwerken, raadsvoorstellen doen, budget aanvraag en goedkeuring er van moet doorlopen. Er is hiervoor vaak meer tijd nodig en die is absoluut beschikbaar. Wel adviseren wij iedereen die nog aan de slag moet met dit traject om daar niet te lang mee te wachten. Er zijn namelijk wel enkele zaken die van invloed zullen zijn en die wij mee willen geven aan beheerders OVL.

Het is allereerst lastig om te bepalen hoeveel voorraad de groothandel zal inslaan en hoe lang deze beschikbaar zal zijn. De verwachting is wel dat (net als bij SOX lampen) nog voor de komende tijd voldoende mogelijkheden zijn om bij commerciële partijen de PL-L in te kopen. Dat heeft als tweede aandachtspunt waarschijnlijk wel gevolgen voor de prijsstelling. De kans is aannemelijk dat verder in de tijd de prijs van de lampen op zal gaan lopen en dat voorraden uitgeput raken.

Je kunt er voor kiezen om voor de 24ste februari nog grootschalig deze lampen te bestellen en op voorraad te houden. Daarmee opereer je binnen de wettelijke kaders. Ook het afnemen van deze lampen na 24-02-2023 uit bestaande voorraden valt binnen de wettelijke richtlijnen. Wel mag dan de vraag gesteld worden of dat wenselijk is. Wil je als lokale overheid kwikhoudende lampen op grote schaal inslaan terwijl centrale overheden dit juist niet meer willen. Kan je moreel gezien grootschalig doorgaan met kwikhoudende lampen? Daarnaast is het dan ook zaak dat je in goed overleg met jouw onderhoudspartij afspraken maakt. Kopen zij de lampen nu in of doen jullie dat zelf? Welke vergoedingen gelden er en hoe wordt er aan voorraadbeheer gedaan?

Samengevat

De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Wel adviseren we je nog even goed te blazen. De lampen kunnen nu nog worden ingekocht en zullen ook na 24-02-2023 via commerciële kanalen verkrijgbaar zijn. Wel zullen de voorraden op een gegeven moment uitgeput raken en prijzen verhoogd worden. Ga daarom aan de slag met een goed doordacht plan en zorg dat je zeer binnenkort het traject ingaat om de benodigde budgetten te verkrijgen. Heb je hierbij hulp nodig dan staan we je graag terzijde.

Heeft u een vraag?