Contact

Schadeloos gesteld en schade hersteld?

We zien het vaker: op het einde van het onderhoudscontract zijn er een aantal openstaande schades. Die zijn geclaimd bij het Waarborgfonds of verzekeraar maar zijn vervolgens nog niet hersteld. De gemeente en de nieuwe aannemer zijn vervolgens de spreekwoordelijke sigaar.

Diefstal?

Als je het neutraal bekijkt is het geld claimen door de aannemer bij het Waarborgfonds maar niet het herstel meer uitvoeren een vorm van diefstal. Het geld komt namelijk niet meer bij de gemeente terecht en ook niet bij de nieuwe onderhoudsaannemer. Vanuit het oogpunt van de oude onderhoudspartij is het een kwestie van ‘you win some, you loose some’. Het overkomt hen tenslotte bij een ander contract ook. Daarbij is het nu eenmaal zo dat je soms ook op materiaal moet wachten. Voor jou als beheerder is het uiteindelijk geen eerlijk verhaal. Jullie moeten als gemeente tenslotte de portemonnee trekken om de schades te laten herstellen.

Maar wat dan?

Er zijn mogelijkheden om het voor iedereen eerlijk en transparant te laten verlopen. Dat is namelijk waar we met belastinggeld naar moeten streven is onze mening. In dit geval kan je als beheerder twee dingen doen:

1. Meenemen in de aanbesteding

Je kunt in de aanbesteding meenemen dat aan het eind van het contract alle geclaimde maar niet opgeloste schades financieel gecompenseerd moeten worden richting de gemeente. Dit is een oplossing als je het gehele proces bij de onderhoudsaannemer wilt laten.
Het is dan wel zaak dat je goed nagaat wat er aan schades open staat, of ze geclaimd zijn en of die claim is goedgekeurd of gaat worden. Dit vraagt aan het eind van het contract wel een betrokken inspanning van je. Daarnaast bestaat de kans dat er onderling gebakkeleid gaat worden over bepaalde casussen.

2. Schadeafhandeling onafhankelijk uitbesteden.

Een transparantere optie is om de afhandeling van schades neer te leggen bij een gespecialiseerde partij. Dit heeft een drietal voordelen. We vertellen je deze aan de hand van onze werkwijze:

A) De bestaande aannemer kan tot op de laatste dag schades conform het vastgestelde proces blijven melden;

B) Het NLI maakt maandelijks het uitgekeerde geld van de succesvol geclaimde schades over naar de gemeente;

C) Bij een overgang naar een nieuwe aannemer verrekend deze, net als de oude partij, de herstelkosten via de afgesproken besteksposten;

Iedereen weet hierdoor waar ze aan toe zijn en als beheerder heb je er geen omkijken meer naar. Dat doen wij namelijk voor je.

Van gedachten wisselen?

Ben je nu nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met Grieta Leever of Ingrid Soeten. Beide collega’s weten precies van de hoed en de rand en kunnen je alles uitleggen.

Heeft u een vraag?