Contact

Slimme storingsmelding openbare verlichting in Haarlemmermeer

Iedere storingsmelding voor openbare verlichting en de reparatie snel en efficiënt verwerken, is een uitdaging voor iedere gemeente. De gemeente Haarlemmermeer werkt hiervoor sinds april 2019 met het Licht Management Systeem (LMS) van het NLI (Nederlands Licht Instituut). Na een melding over defecte straatverlichting bij de gemeente zorgt dit systeem direct voor de automatische toewijzing aan de juiste onderhoudspartij. Alle werkprocessen van storingsmelding en reparatie tot facturaties worden nu automatisch en overzichtelijk uitgevoerd.

Iedere storingsmelding voor openbare verlichting wordt in de Haarlemmermeer efficiënt verwerkt met LMS van het NLI.

Meldingssysteem defecte straatverlichting

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werkte de gemeente Haarlemmermeer al met een algemeen beheersysteem. “Maar openbare verlichting en alle werkprocessen die daarbij komen kijken, zijn toch een wereld op zich”, zegt een betrokken specialist van de gemeente. Om het beheer en onderhoud beter en efficiënter te regelen, zocht de gemeente een écht lichtmanagementsysteem dat goed te koppelen is met andere systemen. Zoals het eigen meldingssysteem waar burgers een melding maken van defecte straatverlichting of andere objecten in de openbare ruimte.

LMS voor storingsmelding openbare verlichting

Na een marktverkenning kwam de gemeente hiervoor uit bij LMS. Om ook direct te werken met schone data in het systeem zorgde het NLI begin 2019 eerst voor een inventarisatie van de openbare verlichting. Daarna ging de gemeenten in april 2019 werken met LMS.

Veel werkprocessen zijn nu geautomatiseerd. Bijvoorbeeld de samenwerking met de twee onderaannemers voor lampstoringen (Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte) en voor kabelstoringen (Ko Hartog Elektrotechniek). Als er een storingsmelding voor openbare verlichting binnenkomt, zorgt LMS automatisch dat die aan de juiste aannemer wordt toegewezen.

Onderhouds- & werkordermanagement

De aannemer kan ook meteen de juiste bestekposten opvoeren voor de verdere afhandeling. LMS wordt door de gemeente en aannemers nu gebruikt voor het totale werkorder en onderhoudsmanagement. Alle processen van storingsmelding tot facturatie worden volledig in LMS afgehandeld. De gemeente heeft hierdoor veel beter zicht en grip gekregen op de herstelwerkzaamheden en doorlooptijden. Die kunnen nu realtime gevolgd worden. Voor het onderhoudsmanagement is het voor aannemers een voordeel dat zij ook direct in hetzelfde systeem werken. “Daardoor is LMS een waardevol communicatiemiddel tussen alle betrokkenen: burgers die een melding maken van defecte straatverlichting, de gemeente en de betrokken aannemers.”

Voor specifieke wensen van de gemeente hebben de specialisten van het NLI ook wijzigingen doorgevoerd (zonder meerkosten, want inbegrepen in het abonnement). Bijvoorbeeld om betalingen aan de aannemers efficiënter en overzichtelijker te maken. In plaats van losse betalingen per werkorder werkt de gemeente hiervoor nu met een verzamelfactuur per aannemer. “Daardoor is er veel beter overzicht en hoeven medewerkers zelf niet meer te puzzelen. Doordat het NLI de verbetervoorstellen op een goede manier doorvoert, werkt de gemeente echt samen met de mensen van het NLI aan ons ideale systeem.”

Koppelingen met Smart systemen

LMS is inmiddels gekoppeld aan de Smart systemen van Schreder (Owlet), Signify (Citytouch) en Sustainder (API koppeling). Deze koppelingen zijn in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen. Door de inzet en kennis van de gemeente en de kennis van het NLI worden nu automatisch storingen vanuit deze Smart systemen opgenomen in LMS en wordt de onderhoudsaannemer aangestuurd. Zo kunnen de andere systemen ook echt optimaal benut worden.

Nieuwe stappen

Na de overstap naar LMS kunnen de gemeente en het NLI ook nieuwe stappen zetten om de werkprocessen te blijven verbeteren en automatiseren. Bijvoorbeeld door een koppeling van LMS met Gisib en het meldpunt van de gemeente. Hierdoor worden nog meer dubbele handelingen voorkomen, zoals ‘overkloppen van data’. Dat bespaart nog meer tijd voor iedereen. Dan gaan meldingen van burgers die een straatverlichting storing melden via de kortste weg automatisch naar de juiste aannemer en ze blijven op de hoogte over de voortgang. Het doel is om deze koppeling in 2020 in gebruik te nemen na een test voor de gebruiksvriendelijkheid onder een testpanel van burgers.

Daarnaast werkt het NLI voor de gemeente – na de eerdere inventarisatie van lichtmasten – nu ook aan een inventarisatie van het ondergrondse net. Verder helpt het NLI de gemeente met de begeleiding van aanbestedingen voor de openbare verlichting, bijvoorbeeld door het schrijven van bestekken voor nieuwe armaturen of het laten schilderen van lichtmasten.

Ook interessant

LMS helpt gemeenten en Speer Infra met onderhoudsmanagement

Voor onderhoudsmanagement van de openbare verlichting bij vijf gemeenten werkt onderhoudsspecialist Speer Infra met het Lichtmanagement Systeem (LMS) van het Nederlands Lichtinstituut (NLI). Dat bevalt hen en de gemeenten heel goed. Maar hoe werkt dat in de praktijk? We namen een kijkje. 

lees meer

Nachtschouw module voor efficiënte inventarisatie defecte lichtmasten

Met de nachtschouw module kan de inventarisatie van defecte lichtmasten voortaan uiterst efficiënt worden uitgevoerd. Met deze optie geopend op de mobiele telefoon, tablet of iPad is het in kaart brengen van de defecte masten een fluitje van een cent. 

lees meer

Heeft u een vraag?