Contact

Vragen bij gemeenten over veiligheid elektrische installaties en IV-schap

Bij gemeenten en andere beheerders van de openbare ruimte bestaat nog veel onduidelijkheid over veilig beheer van elektrische installaties in de openbare ruimte. Met name over de ‘installatieverantwoordelijkheid’ (oftewel het IV-schap) bestaan veel vragen en onzekerheden. Specialist Roeland Schelhaas van het NLI schept duidelijkheid.

Veel vragen en onzekerheid

Bij het NLI krijgen we regelmatig vragen over de veiligheid en arbeidsomstandigheden rond elektrische installaties in de openbare ruimte. “Vaak zijn het vragen van medewerkers bij gemeenten die hier iets over gehoord hebben of omdat collega’s bij andere gemeenten hiermee aan de slag zijn gegaan”, schetst Schelhaas. Beheerders vinden het vaak een ‘lastig’ onderwerp omdat ze zelf vaak niet elektrotechnisch zijn opgeleid. Of ze lopen vast als de rest van de organisatie niet meewerkt.

Toch is de wet duidelijk

Het IV-schap en veiligheidskeuringen (NEN 3140) vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerders van openbare verlichting (zoals gemeenten). Zij moeten in ieder geval een installatieverantwoordelijke (IV’er) hebben (en mogelijk ook een WerkVerantwoordelijke, Vakbekwame Personen en Voldoende Onderrichte Personen). Alleen die IV’er is er vaak al niet. Op zich is dat al opvallend, want de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 5) is hier heel duidelijk over. Hierin staat dat een werkgever:

  1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk moet vastleggen welke risico’s het werk voor de werknemer(s) met zich meebrengt.
  2. In deze risico-inventarisatie en -evaluatie een beschrijving moet opnemen van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen.
  3. In een plan van aanpak (als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie) moet aangeven welke maatregelen genomen worden in verband met de risico’s en de samenhang daartussen.
  4. Ervoor moet zorgen dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

 

Aanpassen arbeidsomstandighedenbeleid

Bij het gebruik of werken aan elektrische installaties en apparaten bestaat altijd het risico op een schok of brand. De implementatie van NEN3140 is een instrument om deze risico’s te beperken. Dat is een belangrijke reden om deze norm als werkgever op te nemen in het eigen arbeidsomstandighedenbeleid.

Naast de arbeidsomstandigheden en risico’s voor werknemers gelden er in de openbare ruimte dezelfde risico’s voor gebruikers van installaties. Helaas zijn er nog altijd incidenten van mensen en bijvoorbeeld honden die een elektrische schok hebben gekregen toen zij een lichtmast aanraakten. En van marktkooplieden die dit overkwam bij het gebruik van een elektrische kast op een marktplein.

Veiligheid en aansprakelijkheid

Een gemeente kan op basis van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk worden gesteld als installaties die onder hun verantwoordelijkheid vallen niet voldoen aan de wettelijke eisen. Deze aansprakelijkheid kan worden beperkt als NEN3140 als instrument is gebruikt en wordt toegepast voor de bedrijfsvoering van de installaties.

Het NLI helpt bij alle facetten om de elektrische veiligheid en bedrijfsvoering van de openbare verlichting te waarborgen en organiseren. Wij doen dat bijvoorbeeld met advies aan gemeenten, visuele inspecties of inspecties met metingen en beproeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u begeleiding van het NLI bij het implementeren van NEN3140 in uw beleid en organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Roeland Schelhaas: roeland.schelhaas@nederlandslicht.nl of bel 06-1129 3787.

Ook interessant

Installatieverantwoordelijkheid openbare verlichting gemeenten & NEN3140: regel het goed!

Veel gemeenten worstelen met hun installatieverantwoordelijkheid – oftewel het IV-schap – voor elektrische installaties van de openbare verlichting. Gemeenten zijn door wetgeving en de veiligheidsnorm NEN3140 voor hun openbare verlichting verplicht om hiervoor een installatieverantwoordelijke (IV’er) aan te wijzen. Hoe kun je dit goed, veilig en efficiënt organiseren?

lees meer

Prominente rol voor licht in metamorfose van centrum Almelo

Het centrum van Almelo heeft een uitgebreide metamorfose ondergaan. Met een lichtplan en lichtarchitectuur van het NLI is de eenheid, kwaliteit en beleving van het gebied versterkt. Bekijk hier het resultaat en lees over de uitdagingen voor de gemeenten en de oplossingen.

lees meer

Goede en efficiënte opvolging reparatie openbare verlichting met LMS

Zorgen voor goede opvolging van reparaties aan straatverlichting is vaak een uitdaging voor beheerders van de openbare verlichting, zoals gemeenten. Want hoe weet je of reparaties op tijd en correct zijn uitgevoerd? Dit proces kan vaak beter én efficiënter worden uitgevoerd. Lees hier hoe ons Lichtmanagement Systeem (LMS) daarbij helpt.

lees meer

Heeft u een vraag?