Contact

Installatieverantwoordelijkheid

De installatieverantwoordelijkheid voor openbare verlichting en veiligheidskeuringen (NEN 3140) vallen sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en andere beheerders van straatverlichting. Goed management en beheer van openbare verlichting zijn hierdoor extra belangrijk geworden. Het NLI helpt bij alle facetten om de elektrische veiligheid en bedrijfsvoering van de openbare verlichting te waarborgen en organiseren. Wij doen dat met advies, visuele inspecties en inspecties met metingen en beproeving.

Management en beheer elektrische installaties openbare ruimte

Het NLI helpt beheerders van openbare verlichting in brede zin met management en beheer. Hun installatieverantwoordelijkheid is hiervan een belangrijk onderdeel geworden. Dat roept bij gemeenten vragen op, zoals:

  • Wat zijn onze verplichtingen als beheerder van een elektrische installatie?

  • Is onze installatie veilig voor vakbekwame personen of leken?

  • Moet een installatie voldoen aan de NEN 1010 normen?

  • Hebben wij een installatieverantwoordelijke nodig?

  • Wat is de rol van de netbeheerder?

  • Hoe kunnen wij een installatie laten keuren (NEN 3140) en eventueel verbeteren?

Als adviesbureau geven wij antwoord op deze vragen en helpen wij om alle taken die horen bij de installatieverantwoordelijkheid goed uit te voeren. Betrouwbaar advies is daarbij essentieel omdat wettelijke voorschriften en praktijksituaties soms op gespannen voet staan. Neem bijvoorbeeld de afschakeltijd voor een aangereden lichtmast. Daarvoor zijn beheerders vaak afhankelijk van de netbeheerder.

Workshop installatieverantwoordelijkheid openbare ruimte

Gemeenten die aan de slag willen met hun installatieverantwoordelijkheid (IV-schap) kunnen wij op praktische wijze helpen. Dit doen wij met een workshop ‘Installatieverantwoordelijkheid openbare ruimte’ voor alle relevante beheerders. We nemen jullie als 'team buitenruimte' mee in het verhaal van IV-schap. Waar ligt de oorsprong van deze rol, wat houden de normen en wetgeving in en wat dit betekent voor jullie interne organisatie. 
Deze workshop is ook uitermate geschikt voor teamleiders om aan deel te nemen en kennis te nemen van dit onderwerp. We behandelen alle relevante zaken zonder heel erg de diepte in te gaan. Deze workshop duurt zo'n 3 uur en kan dus goed in een dagdeel doorlopen worden.
Wij adviseren ook om de gemeentesecretaris of een vertegenwoordiger hiervan aan te laten sluiten. We stellen tijdens deze sessie vast wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Na de workshop ontvangt u van ons een rapport waarin alles netjes staat omschreven. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij alle vervolgstappen.

Licht Management Systeem (LMS)

Opdrachtgevers die naast onze ondersteuning bij de installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen voor openbare verlichting ook gebruikmaken van ons Licht Management Systeem (LMS), kunnen alle rapportages van inspecties en actiepunten voor verbeteringen eenvoudig centraal opslaan in deze beheersoftware. Zo is het voor alle betrokkenen (zoals monteurs) altijd en overal direct beschikbaar.

Heeft u een vraag?