Installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen

De installatieverantwoordelijkheid voor openbare verlichting en veiligheidskeuringen (NEN 3140) vallen sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en andere beheerders van straatverlichting. Goed management en beheer van openbare verlichting zijn hierdoor extra belangrijk geworden. Het NLI helpt bij alle facetten om de elektrische veiligheid en bedrijfsvoering van de openbare verlichting te waarborgen en organiseren. Wij doen dat met advies, visuele inspecties en inspecties met metingen en beproeving.

Het NLI helpt gemeenten met hun installatieverantwoordelijkheid van openbare verlichting en veiligheidskeuringen NEN 3140.

Complete hulp bij installatieverantwoordelijkheid

Door hun installatieverantwoordelijkheid – oftewel het IV-schap – voor elektrische installaties en de veiligheidsnorm NEN 3140 voor openbare verlichting zijn gemeenten verplicht om hiervoor een installatieverantwoordelijke (IV’er) aan te wijzen. Het NLI op helpt verschillende manieren om de installatieverantwoordelijkheid voor openbare verlichting goed en efficiënt in te vullen. Dat kan op verschillende manieren.

Wij helpen met advies en kunnen bekijken (met interviews en inventarisaties) hoe het IV-schap het best kan worden ingevuld. Sommige gemeenten hebben zelf al geschikte elektrotechnici in huis. Anderen laten de verantwoordelijkheid overnemen door een installatieverantwoordelijke van het NLI. Het is ook mogelijk om de strategische en operationele verantwoordelijkheid te splitsen.

Ook kunnen wij voor beheerders een handboek maken voor de implementatie van NEN 3140 voor openbare verlichting. Voor implementatie van de installatieverantwoordelijkheid heeft ons adviesbureau een stappenplan. Tot slot verzorgt het NLI ook NEN 3140 keuringen door middel van visuele inspectie en inspectie door middel van meting en beproeving.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Neem direct contact op!

Medewerker NLI op pad voor management en beheer projecten van openbare verlichting

Management en beheer openbare verlichting

Het NLI helpt beheerders van openbare verlichting in brede zin met management en beheer. Hun installatieverantwoordelijkheid is hiervan een belangrijk onderdeel geworden. Dat roept bij gemeenten vragen op, zoals:

 • Wat zijn onze verplichtingen als beheerder van een elektrische installatie?
 • Is onze installatie veilig voor vakbekwame personen of leken?
 • Moet een installatie voldoen aan de NEN 1010 normen?
 • Hebben wij een installatieverantwoordelijke nodig?
 • Wat is de rol van de netbeheerder?
 • Hoe kunnen wij een installatie laten keuren (NEN 3140) en eventueel verbeteren?

Als adviesbureau voor openbare verlichting geven wij antwoord op deze vragen en helpen wij om alle taken die horen bij de installatieverantwoordelijkheid goed uit te voeren. Goed advies is daarbij belangrijk omdat wettelijke voorschriften en praktijkmogelijkheden soms op gespannen voet staan.

Neem bijvoorbeeld de afschakeltijd voor een aangereden lichtmast. Daarvoor zijn beheerders vaak afhankelijk van de netbeheerder. Wij helpen ook met deze vraagstukken op het gebied van management en beheer voor projecten met verlichting in de publieke ruimte.

Workshop installatieverantwoordelijkheid verlichting publieke ruimte

Gemeenten die aan de slag gaan met hun installatieverantwoordelijkheid (IV-schap) kunnen wij op praktische wijze helpen. Bijvoorbeeld met een workshop ‘Installatieverantwoordelijkheid verlichting publieke ruimte’ voor alle relevante beheerders. We stellen daarbij ook vast wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Na de workshop ontvangt u van ons een rapport waarin alles netjes staat omschreven. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij alle vervolgstappen.

Het NLI heeft gecertificeerde inspecteurs voor veiligheidskeuringen van openbare verlichting.

Wetgeving en NEN 3140 over installatieverantwoordelijkheid

Hoe is de installatieverantwoordelijkheid voor de openbare verlichting geregeld in de wet- en regelgeving? In de Nederlandse Arbowet zijn algemene regels opgenomen voor elektrische installaties en het gebruik daarvan. De NEN-norm NEN 3140 is een uitwerking van deze regels. Openbare verlichting (lichtmasten aangesloten op het net van de netbeheerder en stroomkasten) maken gebruik van een elektrische installatie.

Dit betekent dat iedere gemeente al sinds de nieuwe NEN 3140 (1998) een installatieverantwoordelijke moet hebben. Die is er vaak niet. Dat is in strijd met deze norm en kan grote gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid. Als de veiligheid van elektrische installaties onbekend is, zijn er risico’s voor de veiligheid van mensen die met de installaties werken of zelfs voor omwonenden.

Onterecht denken beheerders vaak dat hun aannemer (automatisch) de installatieverantwoordelijke is voor de openbare verlichting en NEN 3140. Dat is een misverstand! Daar zit vaak wel de werkverantwoordelijke, maar die heeft een andere rol. Als een gemeente niets regelt, is formeel de gemeentesecretaris verantwoordelijk, maar die weet dat vaak niet en heeft meestal geen relevante elektrotechnische opleiding en ervaring om de taak goed uit te voeren.

Veiligheidskeuringen openbare verlichting & Handboek BEI

Het NLI heeft zelf gecertificeerde inspecteurs in dienst om elektrische installaties te inspecteren en keuren. Zij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en normen op het gebied van installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen voor openbare verlichting. Wij keuren onder andere de volgende installaties:

 • Lichtmasten aangesloten op het gereguleerde domein.
 • Lichtmasten aangesloten op het vrije domein.
 • Eigen OV netten.
 • Eigen OV kasten.
 • VRI-installaties.
 • Overige installaties op aanvraag.

Naast veiligheidskeuringen voor openbare verlichting kunnen wij ook een Handboek BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) voor u opstellen. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente alle zaken voor elektrische installaties heeft geregeld. En hoe is gewaarborgd dat betrokken medewerkers (zoals monteurs) hun werk veilig kunnen doen.

Het NLI is o.a. gecertificeerd voor NEN3140 inspecties voor openbare verlichting.

NEN 3140 inspecties openbare verlichting & NEN 1010

Voor de installatieverantwoordelijkheid en goed management en beheer van openbare verlichting zijn NEN 3140 en NEN 1010 belangrijke normen. Daarvoor zijn inspecties nodig. NEN 3140 inspecties voor openbare verlichting zijn bedoeld om de veiligheid van bestaande installaties vast te stellen. Onze inspecteurs kunnen deze inspecties voor u uitvoeren.

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook voor het uitbreiden en aanpassen van een installatie. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij de oplevering van projecten. Naast NEN 3140 inspecties kunnen onze inspecteurs ook deze NEN 1010 opleverinspecties voor u uitvoeren.

Licht Management Systeem (LMS)

Opdrachtgevers die naast onze ondersteuning bij de installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen voor openbare verlichting ook gebruikmaken van ons Licht Management Systeem (LMS), kunnen alle rapportages van inspecties en actiepunten voor verbeteringen eenvoudig centraal opslaan in deze beheersoftware. Zo is het voor alle betrokkenen (zoals monteurs) altijd en overal direct beschikbaar.

Bekijk ook deze diensten

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van beleidsplannen voor openbare verlichting.

Beleidsplannen opstellen

Het NLI helpt gemeenten bij het opstellen van beleidsplannen voor straatverlichting en openbare verlichting.

LMS beheersoftware: management software voor lichtmanagement van openbare verlichting.

LMS Software beheer

LMS is hét online lichtmanagement systeem voor de openbare verlichting. Hiermee kunnen gemeenten en andere beheerders al hun lichtmasten eenvoudig centraal beheren.