Contact
Betrokken - Betrouwbaar - Bekwaam

Beheer

Wij bieden diverse diensten aan in het beheer van openbare verlichting. Tijdelijke detachering van projectmanagers, inventarisaties van het areaal of het verhalen van schades aan lichtmasten. Ook voeren wij directievoering voor gemeenten. Het Licht Managent Systeem is ons paradepaardje en is er voor beheerders en aannemers om hun taken in de OVL optimaal uit te kunnen voeren.

lees meer

Veiligheid

Het NLI helpt de veiligheid van openbare verlichting te waarborgen en organiseren. Wij voeren NEN-3140 keuringen uit in de verlichting, voedingskasten en pompen en gemalen. Wij dragen installatieverantwoordelijkheid voor vele gemeenten en helpen hen een gedegen proces en werkwijze op te zetten om dit onderwerp ook voor de lange termijn te borgen.

lees meer

Ontwerp

Onze technische mensen maken gedegen lichtplannen en kabelberekeningen. Daarnaast geven onze ervaren projectmanagers beleids- en beheerplannen vorm. Uiteraard begeleiden wij aanbestedingen of schrijven de bestekken hiervoor. Onze projectmanagers zijn jarenlang werkzaam geweest in de praktijk. Experts die zelf bijvoorbeeld beheerder zijn geweest, technisch tekenaar of op een andere manier verbonden zijn geweest met de wereld van OVL.

lees meer

Nieuwste blogs

Een drukte van jewelste onder de grond

Het NLI is altijd bezig om klanten zo optimaal mogelijk te helpen. Daarom bieden we een nieuwe dienst aan. Met behulp van de VLoc3-Pro ontvanger helpen we gemeenten, provincies en Waterschappen om hun netten goed in kaart te brengen. In dit interview met onze collega Martijn Voigt wordt duidelijk waarom het slim is om jouw eigen net goed in kaart te brengen. Want je wilt natuurlijk niet pas tegen problemen aanlopen als de stoep helemaal open ligt toch?

lees meer

Bijeenkomst 'Juridisch goed aanbesteden'.

De afgelopen tijd is er veel reuring ontstaan over het juist aanbesteden in de openbare verlichting. Een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was glashelder en deed een schokgolf door het land gaan. Het is de OVL markt heel duidelijk gemaakt dat er functioneel en technisch moet worden gespecificeerd bij het aanbesteden van openbare verlichting. Om meer duiding te geven aan deze uitspraak organiseert het Nederlands Licht Instituut in samenwerking met AMA Advocatuur de Bijeenkomst “Juridisch juist aanbesteden van openbare verlichting.”

lees meer

Het is nu tijd om het IV-schap op te zetten!

Als eigenaar van de openbare ruimte heb je te maken met elektrische installaties die essentieel zijn voor de veiligheid en het welzijn van de burgers. Denk bijvoorbeeld aan verlichting, verkeersregelinstallaties, pompen en gemalen die uw eigendom zijn. Deze installaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen en normen, zoals de NEN1010. De bedrijfsvoering van deze installaties moet voldoen aan NEN 3140. Deze bedrijfsvoering wordt ook wel installatieverantwoordelijkheid genoemd. Nu we te maken hebben met een steeds complexere buitenruimte (laadpalen, smart oplossingen, uitrol 5G) waarbij er meer risico op letsel ontstaat is het essentieel om nú te zorgen dat duidelijk is wie, waar en wanneer aan installaties werkt. Of wacht je liever op het eerste ernstige ongeval?

lees meer