Contact

Staat daar ook een lantaarnpaal?

Het Nederlands Licht Instituut is DE specialist als het gaat om inventariseren. Onze specialisten maken voor u, als beheerder of aannemer, het desbetreffende areaal voor 98% inzichtelijk.

 

De 5 peilers waarom een inventarisatie belangrijk is zijn:

1. Inzicht in bestaande OVL areaal. 98% correct;

2. Basisleggen voor beleidsplannen/beheerplannen/vervangingsplannen

3. “nulmeting” bij nieuw aanbesteding / Nieuw contract aannemer

4. Kwaliteitsbepaling huidige onderhoudsaannemer

5. Kwaliteitsbepaling huidige bestand

Weet u welke lichtmasten er in uw gemeente staan?

1. Inzicht in bestaande OVL areaal. 98% correct

Met een volledige inventarisatie van het NLI heeft u de garantie dat uw  huidige areaal voor minimaal 98% inzichtelijk is geworden met in de geplaatste materialen. We meten lichtmasten in aan de hand van GPS coördinaten met een “GPS-meetstok” maar dit kan ook handmatig via uw oude areaal gegevens die wij invoeren en ter plaatse online controleren.

Indien de gegevens niet correct zijn of incompleet zullen we die direct aanpassen.

2. Basisleggen voor beleidsplannen/beheerplannen/vervangingsplannen

Met een inventarisatie heeft u de perfecte basis voor een nieuwe aanbesteding van een onderhoudscontract of beleidsplan. Tevens kan een areaalinventarisatie een “nul” meting zijn voorafgaand

3. “nulmeting” bij nieuw aanbesteding / Nieuw contract aannemer

Tevens kan een areaalinventarisatie een “nul” meting zijn voorafgaand aan de aanname van een nieuwe aannemer waarbij 98% inzichtelijk is

4. Kwaliteitsbepaling huidige onderhoudsaannemer

Een steekproef areaalinventarisatie kan gebruikt worden om de leverkwaliteit van de huidige aannemer te positief of negatief te beoordelen en aan de hand bevindingen al dan niet stappen te ondernemen.

5. Kwaliteitsbepaling huidige bestand

Vaak is er in de loop van de jaren nieuwe verlichting bijgeplaatst, verplaatst of bestaande lichtmastcombinaties vervangen door andere lichtmastcombinaties. Dan is het zaak om minimaal één keer in de twee jaar een areaalinventarisatie uit te laten voeren.

Heeft u een vraag?