Specialisten op locatie

Alles wat met het onderhoud en beheer van uw openbare verlichting te maken heeft, neemt ons adviesbureau op zich. Als u dat tenminste wilt. En is het nodig of vindt u het prettig om daarbij specialisten op locatie te hebben? Dan zorgen wij daarvoor!

Onze adviesbureau zorgt ook voor lichtspecialisten op locatie.

Sommige werkzaamheden moeten op locatie worden uitgevoerd. Denk aan de inventarisatie van openbare verlichting, opleveringscontroles of het uitvoeren van veiligheidskeuringen. Voor andere taken kan het prettig zijn als wij die (deels) bij u op locatie uitvoeren. Zoals de directievoering bij aanbestedingen of het databeheer voor openbare verlichting met uw eigen of ons Lichtmanagement Systeem (LMS).

Wat zijn uw wensen? Laat het ons weten. Waar nodig of gewenst krijgt u de juiste specialist(en) op locatie. Dat kan op verschillende manieren, waaronder detachering.

Bekijk ook deze diensten

Het NLI verzorgt ook de inventarisatie van openbare verlichting voor beheerders zoals de gemeente.

Inventarisatie openbare verlichting

Een inventarisatie van openbare verlichting bestaat uit het in kaart brengen van alle lichtmasten met de registratie van alle voor u relevante informatie van iedere lichtmast.

Het NLI verzorgt voor gemeenten ook de directievoering, toezicht en advies bij aanbesteding openbare verlichting.

Directievoering bij aanbestedingen

Namens gemeenten verzorgt het NLI de directievoering bij de aanbesteding van projecten voor straatverlichting en de openbare verlichting.

Het NLI zorgt ook voor het opstellen van beleidsplannen voor openbare verlichting.

Beleidsplannen opstellen

Het NLI helpt gemeenten bij het opstellen van beleidsplannen voor straatverlichting en openbare verlichting.