Verhalen schades

Het NLI verzorgt voor gemeenten en andere beheerders het verhalen van schades aan lichtmasten en de openbare verlichting bij verzekeraars of het Waarborgfonds. Als onafhankelijke partij voor de begeleiding van deze schadeafwikkeling zorgen wij voor volledige transparantie over de kosten en vergoedingen. En wat er overblijft, krijgt u als opdrachtgever gewoon terug. Zo besparen de gemeenten waarvoor wij werken veel (publiek) geld.  

Het NLI zorgt ook voor het verhalen van schades aan lichtmasten en openbare verlichting

Omvangrijke begeleiding schadeafwikkeling lichtmasten

Nederland telt zo’n 3,5 miljoen lichtmasten. Daarvan wordt jaarlijks ongeveer 1 op de 200 aangereden. Hierdoor is een omvangrijke ‘industrie’ ontstaan voor de begeleiding van de schadeafwikkeling aan lichtmasten. Vaak wordt hiervoor gewerkt met vaste vergoedingen uit het Waarborgfonds, terwijl de werkelijke kosten lager kunnen zijn.

Het NLI schept hierin duidelijkheid en maakt de daadwerkelijke kosten en de vergoeding volledig inzichtelijk voor beheerders van straatverlichting en openbare verlichting. Interpretatieverschillen zijn daarbij uitgesloten. En wat er onder de streep overblijft na de begeleiding van de schadeafwikkeling, krijgt een beheerder (meestal een gemeente) van ons gewoon terug. En zo hoort het, want het gaat immers om gemeenschapsgeld.

Schadeafwikkeling openbare verlichting met verzekeraars

Naast het vergoeden van schades aan de openbare verlichting uit het Waarborgfonds zorgen wij ook voor de schadeafwikkeling met verzekeraars. Dat gebeurt als de veroorzaker van schade aan een lichtmast bekend en verzekerd is. Ook dan zorgen wij bij de schadeafwikkeling uiteraard voor transparantie en duidelijkheid voor alle betrokkenen over de herstelkosten.

Begeleiding van schadeafwikkeling van lichtmasten kan ook met de LMS beheersoftware van het NLI.

Onze werkzaamheden voor verhalen schades

Als het NLI voor u de schades aan lichtmasten en openbare verlichting verhaalt, dan voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Verzorgen schade intake.

  • Aangifte bij de politie.

  • Rapportage opstellen, conform eisen van de verzekeraar en versturen naar het Waarborgfonds (als de dader onbekend is).

  • Aansturen en controleren van de aannemer.

  • Afhandelen facturatie aannemer.

  • Afhandelen facturatie waarborgfonds.

Extra voordelen schadeafwikkeling met ons LMS

Wij verzorgen de schadeafwikkeling aan lichtmasten voor alle beheerders van openbare verlichting. Opdrachtgevers die ook gebruikmaken van ons eigen lichtmanagement systeem (LMS) ervaren daarbij extra voordelen. De stand van zaken is continu eenvoudig te volgen voor alle betrokkenen in de centraal opgeslagen data. Bovendien kunnen de werkzaamheden vaak sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld foto’s van schade aan lichtmast (of na herstel) op te slaan in het systeem.