NLI helpt Stichtse Vecht met inrichting OV organisatie

Voor de gemeente Stichtste Vecht heeft het NLI het gehele areaal geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is de waarde van de gehele OVL installatie bepaald.

Dit heeft de gemeente gedaan om de installatie over te nemen van Citytec B.V. De gemeente wordt hierdoor eigenaar van de installatie. Hierdoor moet de gemeente zelf in de toekomst een beleid gaan opstellen en hier uitvoering aan geven. Het NLI is op dit moment bezig met het opstellen van een beleidsplan en een bestek om het beheer en onderhoud aan te besteden. Het NLI gaat de gemeente Stichtse Vecht verder helpen zodat zij zelf alles kunnen organiseren omtrent de OVL. Hierdoor heeft de gemeente zelf de regie weer in eigen handen waar dit in het verleden bij een andere partij lag.

 

Terug naar nieuws overzicht