Contact

Twee nieuwe specialisten NLI aan de slag met lichtvisie en NEN 3140

Als adviesbureau voor openbare verlichting groeit het Nederlands Licht Instituut (NLI) flink. Ons team is daarom recentelijk uitgebreid met twee specialisten: adviseur Richard Boerop (56) afkomstig van Signify (Philips Lighting) en Projectmanager Roeland Schelhaas (54), afkomstig van de gemeente Lelystad. Zij zijn al druk bezig met onder andere stedelijke verlichting, de lichtvisie voor openbare verlichting, vervangingsplannen en handboeken NEN 3140.

Meer ‘het veld’ in

Beide specialisten zijn in november begonnen bij het NLI. Richard Boerop werkte 19 jaar bij Philips (Signify, daarvoor Philips Lighting) voor hij deze stap zette. Daar was hij urban lighting consultant. Nu is hij als adviseur bij het NLI het eerste aanspreekpunt voor relaties in West-Nederland.

Daarnaast adviseert hij over stedelijke verlichting (o.a. lichtvisies) en lichtarchitectuur. “Ik kende het NLI goed uit mijn vorige baan. Ik heb deze stap gezet omdat ik meer ‘het veld’ in wil en weer meer inhoudelijk met mijn vak en lichtprojecten bezig wil zijn, samen met klanten. Het NLI is een compacte club van enthousiaste specialisten waar dit kan. Hier kan ik perfect mijn ei kwijt. Bovendien heeft het NLI een duidelijke groeistrategie en ik vind het leuk om daaraan bij te dragen”, aldus Richard over zijn stap. De lichtvisie voor openbare verlichting is daarbij een van de specialiteiten van Richard.

Lichtplannen, directievoering en NEN 3140

Projectmanager Roeland Schelhaas was als senior technisch medewerker bij het team Technische Installaties van de gemeente Lelystad medeverantwoordelijk voor het beleid, beheer en ontwerp voor de openbare verlichting. “Na tien jaar was ik toe aan een nieuwe stap. Ik kende het NLI ook al goed door mijn vorige baan. We hebben altijd goed contact gehad, bijvoorbeeld over wat er in de wereld van openbare verlichting en stedelijke verlichting speelt. Doordat we elkaar goed kenden, had ik direct een goed gevoel bij deze nieuwe stap in mijn loopbaan. Ik kende het NLI als een compact, enthousiast team van specialisten met een heel open, directe en ongedwongen sfeer. Dat trok mij.”

Roeland maakt lichtplannenbestekken, zorgt voor directievoering na aanbestedingen en weet alles van NEN 3140. Door zijn jarenlange ervaring bij een gemeente weet hij ook precies hoe beleidsplannen voor straatverlichting geschreven moeten worden. Met een goede financiële onderbouwing en in begrijpelijke taal. Ook weet hij hoe de begrotingscyclus met de verantwoording daarop in elkaar steekt. Deze kennis en ervaring kan hij nu perfect gebruiken voor opdrachtgevers van het NLI, waaronder veel gemeenten. “Ik ben bij het NLI als eerste begonnen met de directievoering op twee contracten en het schrijven van handboeken voor de implementatie van NEN 3140 (Installatieverantwoordelijkheid) bij enkele gemeenten. Ik kijk er ook erg naar uit om bijvoorbeeld met nieuwe verlichtingsplannen aan de slag te gaan.”

Opmars van lichtvisie openbare verlichting

Met de komst van Richard Boerop gaat het NLI ook extra inzetten op de lichtvisie voor openbare verlichting. “Onze binnensteden staan onder druk nu de consument steeds meer online winkelt”, aldus Richard. “Centrumgebieden hebben behoefte aan een meer herkenbare identiteit en een bijzondere beleving om de consument te verleiden daar inkopen te doen in plaats van online. Een lichtvisie is een uitstekend instrument om een passend nachtbeeld voor zo’n gebied te ontwerpen. Belangrijk, want een groot deel van hun omzet maken de winkeliers en horecaondernemers in de donkere tijd van het jaar, bijvoorbeeld rond de feestdagen. Alleen maar functionele verlichting in een decoratief jasje voldoet dan niet meer.”

Hoe werkt dat dan met zo’n lichtvisie? Een lichtvisie is een plan waarin een integraal beeld van de avond- en nachtsituatie wordt vastgelegd. Richard: “Van alle verlichting, dus niet alleen de gewone straatverlichting, maar ook decoratieve verlichting, aangelichte gebouwen en lichtreclame. Het doel is om alles perfect op elkaar af te stemmen en voor langere tijd vast te leggen. Zo kan een gemeente in een periode van meerdere jaren naar het perfecte plaatje toewerken en hoeft niet alles in één keer te worden uitgevoerd.”

Meer behoefte aan meerjaren lichtvisies

De behoefte aan meerjaren lichtvisies groeit, ziet Richard in de praktijk. “Zie het als een masterplan voor de toekomst van openbare verlichting. Daarin wordt voor de lange termijn vastgelegd wat je wilt bereiken met verlichting, hoe je dat wilt en hoe je daarover in gesprek gaat met stakeholders. Een lichtvisie is ook een waardevol ‘platform’ voor alle betrokkenen – zoals de gemeente, ondernemers en bewoners – om de belangen goed af te wegen en in perspectief te plaatsen.”

Met een lichtvisie van het NLI waarborgt de gemeente een langetermijnplanning om de kwaliteiten van een stad of bijvoorbeeld centrumgebied doelgericht te ontwikkelen. Met goede samenhang in de openbare verlichting, maar ook met bijvoorbeeld architectuur, veiligheid, energie, wegen en verkeer. “Op termijn gaan mensen die samenhang, kwaliteiten en de identiteit van een stad steeds meer ervaren en waarderen. Dat is merkbaar doordat mensen bijvoorbeeld graag of vaker naar een stad komen. Hun beleving wordt positiever, maar het heeft ook positieve invloed op bijvoorbeeld de lokale economie.”

Ook interessant

Opmars lichtvisie voor samenhang stedelijke ontwikkeling en licht

De lichtvisie voor openbare verlichting krijgt in Nederland voorzichtig meer voeten aan de grond. Vooral door het groeiend besef dat stedelijke ontwikkeling en licht onlosmakelijk verbonden zijn. Om openbare verlichting en sfeer te kunnen sturen, is de lichtvisie het ‘masterplan’ voor de langere termijn. Scenario’s zijn essentieel om tot een goed plan te komen. 

lees meer

Beheer openbare verlichting kan beter, efficiënter en goedkoper

Veel gemeenten denken dat zij een goede actuele database hebben voor het beheer van hun openbare verlichting. De praktijk blijkt weerbarstiger. Vaak blijkt hun database flink vervuild of zijn benodigde gegevens opeens ‘toch niet volledig’. Dat kost onnodig extra tijd en geld. Moderne beheersoftware biedt uitkomst. 

lees meer

Openbare straatverlichting anders aanbesteden: lage kosten, hoge kwaliteit

Bij aanbestedingen voor openbare straatverlichting kijken gemeenten vaak eerst naar het soort product of zelfs specifieke merken die zij wensen. Vervolgens doen marktpartijen een aanbieding. Het kan ook anders: geen product of merk voorschrijven, maar alleen duidelijke randvoorwaarden stellen en marktpartijen voorstellen laten doen. Dat biedt grote voordelen. De eerste gemeenten zetten deze stap, zoals de gemeente Zwartewaterland. 

lees meer

Heeft u een vraag?