LMS Software beheer

LMS is hét online lichtmanagement systeem voor de openbare verlichting. Hiermee kunnen gemeenten en andere beheerders al hun lichtmasten eenvoudig centraal beheren. Na een inventarisatie zijn alle gegevens voortaan eenvoudig bij te houden in het LMS. Daardoor is steeds opnieuw inventariseren verleden tijd.

LMS beheersoftware: management software voor lichtmanagement van openbare verlichting.

Het aanmelden en oplossen van storingen en de terugkoppeling naar melders is eenvoudig doordat aannemers en monteurs met dezelfde data werken. Zij werken met dezelfde management software voor openbare verlichting of koppelen deze eenvoudig aan hun eigen systeem. Daardoor is het LMS flexibel en efficiënt voor iedereen.

Management software én communicatiemiddel voor openbare verlichting

LMS is meer dan alleen een lichtmanagement systeem. Het is ook een communicatiemiddel richting aannemers, monteurs of burgers die een storing melden. Zij krijgen vanuit hun rol en bevoegdheden toegang tot de centrale data of worden geïnformeerd over reparaties en de voortgang. Beheerders hebben hier nauwelijks omkijken naar, maar houden wel de regie over hun beheersoftware en data. Doordat de (open source) software eenvoudig te koppelen is, blijven alle gegevens flexibel te gebruiken voor alle partijen en doeleinden.

"Ons LMS levert alle betrokkenen betere informatie, flinke tijdsbesparing, meer efficiency en gemak op."

Als u ook andere diensten afneemt van het NLI, zoals het laten uitvoeren van inventarisaties, directievoering of schadeafhandeling helpt LMS ons om die taken zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. De management software is in de cloud voor alle betrokkenen toegankelijk en is bovendien responsive. Het werkt daardoor goed op verschillende apparaten: van desktop computers tot mobiele apparaten zoals smartphones, iPhones of tablets.

Lichtmanagement openbare verlichting hier bij het Rathuis in Berlijn, waarvoor NLI de lichtarchitectuur verzorgde.

Hoe werkt de beheersoftware bij storingen in de openbare ruimte?

Als beheersoftware maakt LMS het melden van een storing aan lichtmasten in de openbare ruimte eenvoudig. Dat zorgt voor meer, snellere en beter omschreven meldingen. Een melder kan een defecte lichtmast eenvoudig aanklikken op een kaart en ziet of er al een melding gedaan is. Dat voorkomt dubbele meldingen. LMS kan ook automatische meldingen van slimme lichtmasten ontvangen (smart city verlichtingsmanagement).

Beheerders zien in één oogopslag alle lichtmasten, plus de storingen en doorlooptijden. Ook een monteur kan direct zien waar hij moet zijn. Ondertussen wordt de melder automatisch geïnformeerd over de voortgang van de reparatie.
Ons lichtmanagementsysteem geeft ook duidelijkheid over de eigenaar van een lichtmast. Alle meldingen over lichtmasten in de openbare ruimte worden aangenomen. Is de gemeente niet de eigenaar – maar bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie – dan kan de melding aan hen worden doorgegeven. Uiteraard met een terugkoppeling naar de melder, indien gewenst met de contactpersoon bij de eigenaar.

Eén beheersysteem voor openbare verlichting lost veel problemen op

Het LMS biedt uitkomst voor veel problemen waar gemeenten en andere beheerders van openbare verlichting tegenaanlopen. Vaak werken zij met een ‘totaal beheersysteem’ voor de openbare ruimte. Het onderdeel voor openbare verlichting daarin is vaak onvoldoende berekend op de grote dynamiek en vele veranderingen op het gebied van straatverlichting en openbare verlichting.

Dat komt vooral door de grote hoeveel data en mutaties die bij lichtmanagement komen kijken. Bijvoorbeeld bij vervangingswerk, verwerken en oplossen van storingsmeldingen, verschillende bestek- of financieringsvormen bij aanbestedingen of onderhoudspartijen die allemaal hun eigen werkwijze en beheersoftware hebben.

"Door de dynamiek van lichtmanagement met veel betrokkenen en grote hoeveelheden mutaties en data raken inventarisatiebestanden snel vervuild."

Bij lichtmanagement zijn ook veel verschillende personen betrokken. Van het klantcontactcenter (storingsmeldingen) tot monteurs die werkzaamheden uitvoeren en melders die hierover geïnformeerd worden. Ons beheersysteem automatiseert dat grotendeels en zorgt voor het stroomlijnen van alle activiteiten, doordat iedereen werkt in één centraal lichtmanagementsysteem en dit eenvoudig te koppelen is aan andere beheersoftware.

Tijdsbesparing en betere aansturing onderhoudspartijen

Naast de gemeente kunnen ook onderhoudspartijen zoals aannemers eenvoudig werken met onze beheersoftware voor de openbare verlichting. Zij kunnen direct in het lichtmanagementsysteem werken of dit koppelen aan hun beheersysteem. Zo werkt iedereen met dezelfde data en kunnen monteurs beter worden aangestuurd. Zo zien zij direct waar zij moeten zijn en wat er precies moet gebeuren door een eenduidige omschrijving. Dat bespaart veel tijd, e-mailverkeer en het overhevelen van data tussen systemen. Dat is verleden tijd.

Ook voor certificering, laagspanningskasten en mutaties areaalgegevens

Onze management software voor de openbare ruimte blijft continu in ontwikkeling. Daardoor is het ook waardevol voor certificeringen, zoals NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties). Na een inspectie door ons of een andere partij kunnen PDF’s over de certificering direct worden opgeslagen in het lichtmanagement systeem. LMS kan ook automatisch selecties genereren voor steekproeven.

Naast informatie over straatverlichting kan in het LMS ook informatie worden opgeslagen over laagspanningskasten waarop lichtmasten zijn aangesloten. Deze PDF’s met tekeningen zijn waardevol voor monteurs. Ook areaalgegevens over lichtmasten en informatie over werkzaamheden zijn eenvoudig te verwerken in het LMS. Excel-lijsten van aannemers zijn eenvoudig te uploaden en worden als bulkmutatie automatisch doorgevoerd. Hiervoor kosten maken, is dus ook verleden tijd.

Wilt u een gratis demo of meer informatie?

Wilt u meer weten over LMS en de mogelijkheden? Kijk op Lichtmanagementysteem.nl voor meer informatie en een gratis demo. Of bel of mail ons direct voor een kennismakingsgesprek met een presentatie, telefoon: 038 455 52 46, e-mail: info@nederlandslicht.nl.