Installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen

Gemeenten en andere beheerders van straatverlichting en openbare verlichting hebben sinds 2012 de installatieverantwoordelijkheid voor de elektrotechnische apparatuur (zoals lichtmasten) in de publieke ruimte. Goed management en beheer van projecten voor openbare verlichting zijn hierdoor extra belangrijk geworden.

Het NLI helpt gemeenten en beheerder met hun installatieverantwoordelijkheid van openbare verlichting

Het NLI helpt bij het organiseren van de veiligheid van installaties voor openbare verlichting, waaronder straatverlichting. Wij doen dat met advies, veiligheidskeuringen voor openbare verlichting en bijvoorbeeld NEN3140 inspecties.

Bekijk hier een voorbeeld van ons NEN3140 inspectieformulier:

Medewerker NLI op pad voor management en beheer projecten van openbare verlichting

Management en beheer projecten openbare verlichting

Het NLI helpt beheerders van openbare verlichting in brede zin met het management en beheer van hun projecten in de publieke ruimte. Hun installatieverantwoordelijkheid is hiervan een belangrijk onderdeel geworden. Dit roept vooral bij gemeenten veel vragen op, zoals:

 • Wat zijn onze verplichtingen als beheerder van een elektrische installatie?

 • Is onze installatie veilig voor vakbekwame personen of leken?

 • Moet een installatie voldoen aan de NEN 1010 normen?

 • Hebben wij een installatieverantwoordelijke nodig?

 • Wat is de rol van de netbeheerder? (zoals Enexis, Stedin of Liander)

 • Hoe kunnen wij een installatie laten keuren (NEN 3140) en eventueel verbeteren?

Als adviesbureau voor openbare verlichting geeft het NLI antwoord op deze vragen en helpen wij om alle taken die bij de installatieverantwoordelijkheid horen goed uit te voeren. Advies is daarbij belangrijk omdat wettelijke voorschriften en de praktijkmogelijkheden soms op gespannen voet staan. Neem bijvoorbeeld de afschakeltijd voor een aangereden lichtmast. Daarvoor zijn beheerders vaak ook afhankelijk van de netbeheerder. Wij helpen ook met dit soort vraagstukken op het gebied van management en beheer voor projecten met verlichting in de publieke ruimte.

"Wij hebben een installatieverantwoordelijke in dienst die u kan adviseren en ontzorgen op alle vlakken."

Het NLI heeft gecertificeerde keurmeesters voor veiligheidskeuringen van openbare verlichting.

Veiligheidskeuringen openbare verlichting & Handboek BEI

Het NLI heeft zelf gecertificeerde keurmeesters in dienst om elektrische installatie te inspecteren en keuren. Zij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en normen op het gebied van installatieverantwoordelijkheid en veiligheidskeuringen voor openbare verlichting. Wij keuren onder andere de volgende installaties:

 • Lichtmasten aangesloten op het gereguleerde domein.

 • Lichtmasten aangesloten op het vrije domein.

 • Eigen OV netten.

 • Eigen OV kasten.

 • VRI-installaties.

 • Overige installaties op aanvraag.

Naast het keuren van installaties kunnen wij ook een Handboek BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) voor u opstellen. Hierin wordt vastgelegd hoe de gemeente alle zaken voor elektrische installaties heeft geregeld en hoe is gewaarborgd dat betrokken medewerkers (zoals monteurs) hun werk veilig kunnen doen.

Het NLI is o.a. gecertificeerd voor NEN3140 inspecties voor openbare verlichting.

NEN3140 inspecties openbare verlichting & NEN1010

Op het gebied van installatieverantwoordelijkheid en het management en beheer van openbare verlichting zijn NEN3140 en NEN1010 belangrijke normen waarvoor inspecties worden uitgevoerd. De NEN3140 inspectie is bedoeld om de (arbeids)veiligheid van een bestaande installatie vast te stellen. Onze keurmeesters kunnen deze inspecties voor u uitvoeren.

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm, ook voor het uitbreiden en aanpassen van installaties. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij de oplevering van projecten. Naast NEN3140 inspecties kunnen onze keurmeesters ook deze NEN1010 opleverinspecties voor u uitvoeren.

Installatieverantwoordelijkheid & veiligheidskeuringen openbare verlichting

Opdrachtgevers die naast onze ondersteuning bij de installatieverantwoordelijkheid ook gebruikmaken van onze beheersoftware voor openbare verlichting (LMS), kunnen alle rapportages van inspecties en actiepunten voor verbeteringen eenvoudig centraal opslaan in de beheersoftware (LMS). Zo is het voor alle betrokkenen (zoals monteurs) altijd en overal direct beschikbaar.

Workshop installatieverantwoordelijkheid verlichting publieke ruimte

Gemeenten die aan de slag gaan met hun installatieverantwoordelijkheid (ook wel: IV-schap) kunnen wij op praktische wijze helpen. Bijvoorbeeld met een workshop Installatieverantwoordelijkheid verlichting publieke ruimte voor alle relevante beheerders. We stellen daarbij ook vast wat er al gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Na de workshop ontvangt u van ons een rapport waarin alles netjes staat omschreven. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij alle vervolgstappen.