Gemeente Zutphen en Lochem kiezen 6e jaar op rij voor het NLI

Sinds 2012 voert het NLI schouwrondes aan de openbare verlichting uit in de gemeente Zutphen en Lochem.

Het NLI controleert vier keer per jaar de openbare verlichting en geeft storingen door aan de aannemer en gemeente. Door middel van een controleronde wordt gecontroleerd of de aannemer de storingen op tijd heeft verholpen conform het onderhoudscontract. Tevens wordt gekeken of de aannemer voldoet aan het prestatiecontract (maximaal % storingen) en welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Op deze wijze wordt gelijk directievoering op het onderhoudscontract uitgevoerd.

Door de schouwrondes van het NLI worden klachten van burgers voorkomen en worden storingen opgelost die niet direct door burgers worden gemeld. Hierdoor blijft de kwaliteit van de openbare verlichting op peil. Het NLI levert de kwaliteit die de gemeente wenst waardoor de langdurige samenwerking ook in 2017 een vervolg krijgt. 

Hoe de gemeente Zutphen de samenwerking met het NLI ervaart.

Het is prettig samenwerken met het NLI, afspraken worden SMART gemaakt en nagekomen. Als men bij het NLI iets niet weet of er eens wat mis gaat wordt het adequaat opgelost. Dat is prettig samenwerken. 

 

Terug naar nieuws overzicht