16 C contract afsluiten

NLI kan u helpen om een 16C contract af te sluiten. Dit biedt als voordeel dat het werk in 1 arbeidsgang kan plaatsvinden en u kunt afspraken maken over de tarieven. 

Een ander bijkomend voordeel is dat u prijsafspraken met de aannemer kan maken en zodoende kunt u een hoop geld besparen.

Wat is een 16C contract

Een 16c contract is een contract wat gaat over het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het aanbesteden van werkzaamheden m.b.t. aansluitingen aan de openbare verlichting. De naam 16c contracten komt voort uit de electriciteitswet van 1998. Hierin staat dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor het regelen van een aansluiting als hierom gevraagd wordt. Artikel 16c geeft aan dat de afnemer (gemeente) dit proces ook zelf mag organiseren, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd door een bedrijf met voldoende kennis, deskundigheid en ervaring om een aansluiting op het net te kunnen realiseren. Voor het overnemen van de verantwoordelijkheid dient de gemeente een verzoek in bij de netbeheerder. De netbeheerder mag dit alleen afwijzen als de “betrouwbaarheid van het door hem beheerde net niet langer kan worden gewaarborgd”.

De werkzaamheden die bedoeld zijn, zijn het wijzigen, onderhouden en verwijderen van een aansluiting.