Inventarisatie

Een inventarisatie van openbare verlichting bestaat uit het buiten opnemen van alle lichtmasten, waarbij alle voor u relevante informatie van elke lichtmast wordt geregistreerd.

Een goede inventarisatie is de basis voor een goed beheer. Bedenk vooraf goed welke informatie u uit de inventarisatie wilt halen, want wij bepalen het format aan de hand van het doel en de informatie die u wilt hebben. Het format zorgt ervoor dat de gegevens eenvoudig in uw beheerpakket te implementeren zijn. Daarna zorgt het NLI voor een kwaliteitsborging, zodat het gegevensbeheer in uw dagelijks processen wordt meegenomen. Hierdoor bewaakt u uw doelen en is op ieder moment inzichtelijk wat de status is.

Inmeten

Om het lichtmastenbestand te gebruiken voor GEO-gerelateerde systemen, zoals GIS-pakketten en navigatiesystemen, is de meest nauwkeurige methode om de lichtmasten in te meten met GPS-apparatuur. Wij beschikken over deze apparatuur om te zorgen dat de X, Y coördinaten van uw lichtmasten in het beheersysteem ook kloppen met waar ze werkelijk buiten staan.

Stickeren

Om een lichtmast te lokaliseren heeft deze een eenduidige ID nodig, in de praktijk meestal een sticker met daarop de combinatie van een straatnaam en mastnummer. Deze ID zorgt ervoor dat er door iedere betrokkene over dezelfde lichtmast wordt gesproken.

Wanneer er een verstoring aan de lichtmast is, kan een burger de verstoorde mast doorgeven aan de gemeente. Doordat hij of zij het lichtmast ID kan doorgeven weet u zeker dat de juiste mast hersteld wordt en dat er geen loze melding in rekening wordt gebracht.

Werkwijze

Voordat wij starten met de inventarisatie gaan wij met u in gesprek welke gegevens u wilt noteren. En in welk format (vaak afhankelijk van uw beheerpakket). Daarna gaan wij buiten te voet alles inmeten en stellen wij u eventueel vragen over het eigendom (woningbouw, provincie, e.d.). Wij melden ook direct gevaarlijke situaties (bijv. mastdeur weg). Na een dag buiten lopen verwerken wij direct de gegevens (dan is de informatie nog vers). Zijn wij buiten klaar dan maken wij een totaalbestand.

Vullen beheersysteem

Nadat wij buiten klaar zijn leveren wij u een totaalbestand in Excel aan. Of wij muteren deze gegevens voor u in uw beheerpakket. Denk hierbij aan de volgende systemen: ZIUT, GBI, MOON, Obsurv.

Voor het inventariseren geven wij een garantie af dat na de werkzaamheden het bestand voor minimaal 98% overeenkomt met de praktijk. Het inventariseren doen wij met eigen personeel.