Installatieverantwoordelijkheid

U wil natuurlijk niet dat door een fout of storing uw aluminium of stalen mast onder spanning komt te staan. Dit brengt burgers in gevaar. Het NLI helpt u bij het organiseren van de veiligheid van uw elektrotechische installatie omtrent openbare verlichting. Hierin adviseren wij u en helpen wij bij het keuren van uw installatie.

In onderstaand document ziet u een voorbeeld van ons NEN3140 inspectieformulier.

Wij helpen u graag verder

Als gemeente heeft u veel verplichten ten aanzien van uw elektische installatie. Wij kunnen u helpen met de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn verplichtingen als beheerder van een elektrische installatie?
 • Is mijn installatie veilig voor vakbekwame personen en/of leken?
 • Moet mijn installatie voldoen aan de NEN 1010?
 • Heb ik een installatieverantwoordelijke nodig?
 • Wat is de rol van de netbeheerder (Enexis, Stedin, Liander, etc.)?
 • Hoe kan ik mijn installatie keuren (NEN 3140 methode) en eventueel verbeteren?

NEN3140 inspecties / veiligheidskeuringen / NEN1010 opleverinspecties / Handboek BEI

Het NLI heeft gecertificeerde keurmeesters in dienst die uw elektrische installatie kunnen keuren / inspecteren. Naast NEN3140 inspecties kunnen onze keurmeesters ook NEN1010 opleverinspecties voor u uitvoeren.

Onze mensen zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de normen doordat zij regelmatig op cursus gaan.

Wij keuren / inspecteren onder andere de volgende installaties:

 • Lichtmasten aangesloten op het gereguleerde domein;
 • Lichtmasten aangesloten op het vrije domein;
 • Eigen OV netten;
 • Eigen OV kasten;
 • VRI installaties;
 • Overige installaties op aanvraag.

 

Naast het keuren van installaties kunnen wij voor u ook een handboek BEI opstellen. In het handboek wordt omschreven hoe de gemeente al zijn zaken omtrent de elektrische installaties heeft geregeld en hoe het ervoor zorgt dat het personeel veilig zijn werk kan doen.

Workshop IV-schap

Wij kunnen u als gemeente helpen met het opzetten van de installatieverantwoordelijkheid (IV-schap). Wat we vaak doen is middels een workshop met alle beheerders (van b.v. de disciplines gebouwen, OV, pompen & gemalen) bepalen wat de huidige stand van zaken is. We bepalen dan wat er nu al gedaan wordt op het gebied van IV-schap en daarnaast bepalen we de ommissies, dus wat is nog niet geregeld.

Na de workshop ontvangt u van ons een rapport waarin alles netjes staat omschreven en op die manier heeft u helder in beeld wat de stand van zaken is en wat allemaal nog geregeld dient te worden op het gebied van IV-schap.

Nadat dit allemaal gedaan is, kan het NLI u helpen bij alle vervolgstappen.

 

Wij hebben een installatieverantwoordelijke in dienst die u kan adviseren en ontzorgen op alle vlakken.