Beleidsplannen

Het NLI biedt hulp bij het opstellen van beleidsplannen voor opdrachtgevers. Wij schrijven een gedegen en strak omlijnd beleidsplan voor u met heldere doelen. Daarbij ligt onze kracht in beknopte teksten en degelijke (financiële) onderbouwingen.

Het NLI heeft een keuzematrix ontwikkeld waarin de belangrijkste onderwerpen op gebied van openbare verlichting naar voren komen. Met de keuzematrix wordt duidelijk welke kant de gemeente op wil met hun beleidsplan. Het is een slimme tool om snel de doelen duidelijk te krijgen. De keuzematrix is samen met het geldend beleidsplan de basis voor het toekomstige beleidsplan. 

Het NLI stelt beleidsplannen op met daarin de bekende kaders en richtlijnen. Buiten deze standaard inhoud wordt het beleidsplan specifiek voor elke gemeente op maat geschreven. Dit maatwerk zorgt voor herkenbaarheid en tevredenheid bij onze opdrachtgevers. Op basis van de huidige documentatie en areaalgegevens wordt bekeken hoe de eerder bepaalde doelen behaald kunnen worden. Hier wordt een gedetaileerde onderbouwing voor opgezet. Op basis van de onderbouwing wordt ook het financiële plaatje bepaald. De stappen worden zo diepgaand onderzocht en onderbouwd dat dit vaak al een grote stap is richting een beheersplan. Met een beleidsplan van het NLI kan het beheersplan overgeslagen worden en kan direct worden overgegaan op een vervangingsplan. 

Uiteraard kan, in samenspraak met de opdrachtgever, het beleidsplan uitgebreid worden met diverse opties op maat (denk bijvoorbeeld aan leeftijden kaarten, lamptype kaarten, draaitabellen en grafieken).