Bestekken

Het NLI kan u uitstekend van dienst zijn bij het opstellen van bestekken. Wij doen dit voor de disciplines openbare verlichting en voor verkeersregelinstallaties.

Dit kan in verschillende vormen, zoals RAW of een PvE. Voor de gemeente Meppel en Steenwijkerland hebben wij conform de RAW systematiek het onderhoudsbestek tot en met de aanbesteding opgesteld en begeleid. Ook hebben wij voor de gemeente Veendam het vervangingsplan 2012/2013 in de vorm van een PvE tot en met de aanbesteding begeleid.

Volledige ontzorging

Nadat het NLI een verlichtingsplan heeft gemaakt schrijven wij voor u een bestek of Programma van Eisen (PvE). Aan de hand hiervan kunt u het project (onderhands) aanbesteden. Wij verzorgen voor u:

  • Lichtberekening en stippenplan;
  • Werkomschrijving of RAW-bestek;
  • Stuklijsten en kostenraming;
  • Aanbestedingsproces inclusief nota van inlichtingen (NvI);
  • Advies aan wie opdracht te verstrekken;
  • Directievoering en oplevering.

Innovatief bestek

Aanbesteding levering armaturen Zwartewaterland
Het NLI heeft een baanbrekende Europese aanbesteding voor de levering van armaturen uitgevoerd (EMVI). De aanbesteding kent geen voorkeur voor een bepaald type armatuur of leverancier. De opdrachtgever wil graag een bepaalde kwaliteit nastreven wat door het NLI vertaald is in een aanbesteding. 

Leveranciers uit heel Europa konden inschrijven op deze aanbesteding en iedereen had gelijke kansen. Met bepaalde minimum eisen wordt de kwaliteit gegarandeerd maar door extra kwaliteit te leveren konden inschrijvers extra punten verdienen. Denk hierbij aan beoordelingsaspecten zoals lichtkwaliteit, energieverbruik en garantie. 

Na een eerste technische beoordeling worden de beste inschrijvers gevraagd voor een proefopstelling om zo te beoordelen of de praktijk gelijk is aan theorie. De aanbesteding is baanbrekend omdat er geen voorkeur is voor een bepaald type armatuur en de eisen SMART zijn geformuleerd. Dit maakt dat alles zo specifiek en meetbaar mogelijk is gemaakt. De SMART uitgeschreven tekst en de methode van aanbesteden past erg goed bij het NLI en onze kernwaarden. 

Deze aanbesteding krijgt veel interesse vanuit andere gemeenten waardoor we inmiddels vol bezig zijn met het opstellen van een vergelijkbare aanbesteding.